Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Mikołaj Kopernik od 70 lat patronuje lubawskiej podstawówce

Mikołaj Kopernik od 70 lat patronuje lubawskiej podstawówce

Mikołaj Kopernik od 70 lat patronuje lubawskiej podstawówce

19 lutego to najważniejszy dzień w
szkolnym kalendarzu. Nie chodzi ani o początek, ani zakończenie roku szkolnego.
Najważniejszym dniem jest Święto Patrona. To dzień urodzin astronoma. W tym
roku mieliśmy szczególny powód, by świętować jego urodziny. 28 lutego 1949 roku
lubawskiej podstawówce nadano imię Mikołaja Kopernika.

O godz. 9.30 brać uczniowska i
nauczyciele z pocztem sztandarowym na czele przeszli do kościoła św. Jana, by
wziąć udział we Mszy św., której przewodniczył ks. dziekan Marcin Staniszewski.
We Mszy św. dziękczynnej brały udział  poczty sztandarowe: Zespołu Szkół w
Lubawie, Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sampławie, Szkoły
Podstawowej im. Ks. Bp. Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach, Szkoły
Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy  oraz  naszej szkoły,
a także zaproszeni goście, przyjaciele szkoły, mieszkańcy Lubawy.

Podczas procesji z darami
uczniowie przynieśli między innymi obraz – portret Mikołaja Kopernika – dar od
ks. proboszcza Marcina Staniszewskiego i katechetów pracujących w Szkole
Podstawowej im. M. Kopernika w Lubawie. Jest to kopia jednego z najstarszych
obrazów przedstawiających astronoma. Oryginał pochodzi z połowy XVI wieku i
znajduje się obecnie w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu.
Autorem kopii jest pan Roman Graszkiewicz – absolwent naszej szkoły.

O godz. 11.00 w sali gimnastycznej
rozpoczęła się uroczysta akademia, na którą przybyli zaproszeni goście: Maciej
Radtke – burmistrz miasta, Stanisław Kieruzel – zastępca burmistrza, Jan
Sarnowski – przewodniczący Rady Miasta, radni powiatu iławskiego i radni miasta
Lubawy, Bogdan Bartnicki – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Rolnictwa, reprezentującego Urząd Marszałkowski, ks. Marcin
Staniszewski – proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w
Lubawie, ks. Mieczysław Rozmarynowicz – proboszcz parafii Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Lubawie, Krzysztof Zieliński –
przewodniczący Rady Rodziców wraz z prezydium Rady Rodziców, Dorota Szepczyńska
i Roman Albrecht –wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Krzysztof Tomanek
– zastępca komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, Emila
Wojtacka i Wiesław Szlesinger – wieloletni wicedyrektorzy szkoły, Robert Szaj –
dyrektor generalny Fundacji Nicolaus Copernicus, Anna Empel – dyrektor Zespołu
Szkół w Lubawie, Hanna Ewertowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sampławie,
Sławomir Szczawiński – dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabowie-Wałdykach,
Dariusz Liberacki – dyrektor Szkoły Podstawowej w Prątnicy, Ewelina Kowalkowska
-dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Bajkolandia”, Anita Grubalska-Brodawka –
dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubawie, Lucyna Janus – dyrektor Żłobka
Miejskiego w Lubawie, Bożena Knabe – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubawie, Krystyna Treder – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie, Lidia
Pankiewicz – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na
Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie, Jacek Różański – dyrektor Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Lubawie, Zenon Paprocki – dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w
Lubawie, Bolesław Zawadzki – prezesa PWiK w Lubawie, Dorota Pilarska – przedstawiciel
Oddziału PKO BP, Helena Gurzyńska – prezes Zarządu Oddziału ZNP, emeryci i byli
pracownicy szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły,
uczniowie, Młodzieżowa Rada Miasta, media, przyjaciele szkoły. Gości powitał
dyrektor szkoły Mirosław Kowalczyk.

„Otwarto nam drogę do gwiazd” –
takie hasło przyświecało nam podczas uroczystości związanych z 70. rocznicą
nadania imienia naszej szkole.

W przemówieniu dyrektor odniósł
się do trzech aspektów: powstania i działalności szkoły, do postaci Mikołaja
Kopernika oraz ludzi, którzy budowali i kształtują naszą szkołę i w niej
pracują.

Burmistrz miasta Maciej Radtke i przewodniczący Rady Miasta Jan Sarnowski na ręce dyrektora złożyli dwa egzemplarze dzieł zebranych Mikołaja Kopernika oraz książki do biblioteki szkolnej. Z okazji święta życzył uczniom takich cech osobowości naszego patrona, jak dążenie do nauki, poszerzania wiedzy, otwartych serc i umysłów, aby pełną piersią chłonąć te wartości, które niesie nam przyjazny świat, a nauczycielom, aby byli drogowskazami dla uczniów.

Pan Wiesław Szlesinger przybliżył
nam historię szkoły w potrójnej roli: jako były uczeń i absolwent Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, jako nauczyciel i jako wicedyrektor.

Pan Robert Szaj powiedział kilka
słów o Koperniku, który, jego zdaniem, „był fajnym gościem”. Podkreślił, że
astronomowi zawdzięczamy dziś bardzo wiele, chociażby rozwój wszelkich
technologii.

Podczas części oficjalnej padło
bardzo wiele ciepłych słów, życzeń od licznie przybyłych gości, którzy z okazji
jubileuszu przekazali wiele prezentów i listów gratulacyjnych.

Rozstrzygnięto trzy konkursy,
które zostały zorganizowane z okazji 70-lecia nadania szkole imienia M.
Kopernika. Pierwszy to quiz o Koperniku.
Nagrodzeni uczniowie:

I miejsce

  1. Aleksandra Ochocka kl. III d (g)
  2. Karolina Olech kl. III f (g)
  3. Marcelina Zabłotna kl. III f (g)

II miejsce

  1. Wiktoria Micka kl. III d (g)
  2. Julia Rochon kl. III d (g)
  3. Anna Rolka kl. III d (g)
  4. Julia Uzarska kl. III b (g)
  5. Oliwia Wiatr kl. III f (g)

III miejsce

  1. Małgorzata Szynaka kl. III b (g)

W
drugim konkursie – plastycznym pod nazwą „Kosmiczna przygoda z Mikołajem
Kopernikiem” wzięli udział uczniowie klas I-III.

Nagrodzeni uczniowie – klasy
I:

Zuzanna Zwolińska kl. I d – I miejsce

Karina Dylak kl. I b – II miejsce

Anna Kopańska kl. I e – III miejsce

Nagrodzeni uczniowie –
kasy II i III:

Julia Kochańska kl. III a – I miejsce

Szymon Jakubowski kl. III b – II miejsce

Julia Knozowska kl. II e – III miejsce

Trzeci konkurs plastyczno-techniczny zorganizowano dla uczniów klas IV-VIII
i III gimnazjalnych.

Nagrodzeni uczniowie:

I miejsce

Wiktoria Rucińska kl. VII s

Aleksandra Markuszewska kl. VII d

II miejsce

Jagoda Obuchowska kl. VII d

Natalia Leszczyńska kl. VI c

III miejsce

Małgorzata Szynaka kl. III b (G)

Wystawa prac wykonanych przez uczniów została zaprezentowana na
korytarzu-łączniku.

W części artystycznej
zaprezentowali się uczniowie: od klasy II szkoły podstawowej, aż po klasy
trzecie gimnazjalne.

Myślą przewodnią scenariusza było
ukazanie Kopernika nie tylko jako wybitnego astronoma, który
dzięki swym odkryciom naukowym  złotymi zgłoskami zapisał się w panteonie
wielkich odkrywców doby renesansu, nie tylko, jako humanistę, w
którego kręgu zainteresowań znajdowało się  wiele różnorodnych
dziedzin: matematyka, ekonomia, prawo kanoniczne, a także medycyna. Nieobca mu
była myśl greckich filozofów, a także  znajomość rzymskiej strategii
obronnej, ale także pokazanie, że patron przyświeca naszej szkole od lat, bo
przecież wykształciła
i wychowała wiele pokoleń lubawian. Cieszymy się z wyników i osiągnięć naszych
absolwentów. Cieszymy się z tego, że realizują się na różnych płaszczyznach. Są
wśród nich: olimpijczycy, sportowcy, nauczyciele, lekarze, żołnierze, duchowni,
policjanci, urzędnicy, kierownicy czy dyrektorzy różnych jednostek, zakładów
pracy, działacze, poeci, pisarze, naukowcy, profesorowie, inżynierowie,
budowniczy, rzemieślnicy i wiele innych osób różnych zawodów. Uczniowie naszej szkoły mają wiele
zainteresowań i pasji. Biorą udział w różnych konkursach, przeglądach,
zawodach, turniejach i odnoszą sukcesy na etapie powiatowym, wojewódzkim,
ogólnopolskim. Mamy uzdolnionych sportowców – lekkoatletów, zapaśników,
piłkarzy, szczypiornistów. Sięgają też po laury matematyczne, geograficzne,
przyrodnicze, historyczne, polonistyczne, zasiadają w ławach poselskich,
uczestniczą w sesjach Młodzieżowej Rady Miasta, próbują swych sił jako
dziennikarze, piosenkarze, aktorzy, recytatorzy, reżyserzy filmów. Są wrażliwi
na drugiego człowieka – biorą udział w działaniach charytatywnych,
wolontariackich.

Kopernik
posiadał rozległą wiedzę życiową, z której możemy czerpać i na której
możemy
się wzorować. Mając za wzór tak wielkiego człowieka, możemy być dumni.
Dzieło patrona  wciąż pozostaje dla społeczności naszej szkoły
wielką inspiracją i przykładem do naśladowania zarówno dla nauczycieli,
jak i
kolejnych pokoleń wychowanków.

Podczas akademii zaprezentował się chór i zespół „Ewakuacja”
prowadzone przez pana Stanisława Grzywacza, grupa taneczna pani Doroty
Wierzbowskiej, grupa gimnastyczna pani Beaty Kozłowskiej, zespół
muzyczny „Papugi” pod kierunkiem pana Michała Kanterewicza. Przy
dźwiękach i słowach piosenki „Twarze, twarze” można było obejrzeć
prezentację przygotowaną przez Jolantę Knoblauch ze zdjęć zebranych od
roku 1945 do 2019.

Finałową
piosenkę pt. „Szkoła marzeń” zespołu Pectus wykonało dwudziestu gitarzystów –
uczniów naszej szkoły.

Po
zakończonej akademii goście zaproszeni zostali do biblioteki szkolnej, w której
przygotowano wystawę kronik klasowych i szkolnych. Najstarsza kronika pochodzi
z roku 1877 i dużej części jest napisana w języku niemieckim.

Scenariusz przygotowała Jolanta Knoblauch, dekorację – Martyna Dmochewicz. Akademię poprowadziła Ewa Kwiatkowska.

Artykuł/zdjęcia: Jolanta Knoblauch/Katarzyna Trzeszewska

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top