Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2021 roku

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2021 roku

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2021 roku

Burmistrz Miasta Lubawa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Informacje ogólne:

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.), którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2021.
 2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowych winni spełniać następujące oczekiwania:

 1. Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
 2. Przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych na zasadach nieodpłatności.
 3. Mile widziane doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego.

Zadania Komisji Konkursowych:

 1. Opiniowanie ofert pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
 2. Proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.
 3. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Lubawa.
 4. Jeżeli wybrani członkowie Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, Komisja Konkursowa będzie działać bez ich udziału.

Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Lubawa w drodze zarządzenia. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów spełniających kryteria odbędzie się publiczne losowanie. Informacja o dacie i miejscu losowania zostanie udostępniona na stronie www.lubawa.pl oraz BIP w zakładce „Konkursy ofert”.
 2. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2021, Komisja Konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

Miejsce składania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa.

Termin składania zgłoszeń:

Do dnia 14 grudnia 2020 r, do godz. 15.00 (decyduje data ich wpływu do Urzędu Miasta Lubawa).

Załączniki:

1. Formularz Zgłoszeniowy.  

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top