Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Oświata » Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Biskupa Chrystiana

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Biskupa Chrystiana

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Biskupa Chrystiana

18 lutego, czyli dokładnie w 800 rocznicę wydania bulli papieża Innocentego III, w której znajduje się po raz pierwszy nazwa terra Lubovia, czyli ziemia lubawska odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy w Gimnazjum w Lubawie. Historyczne wydarzenie poprzedziła prelekcja historyków: Teresy Kłosowskiej, Krzysztofa Wiecierzyckiego oraz ks. dziekana Marcina Staniszewskiego – doktora historii. Wykłady dotyczyły historii i kultury Prusów, działalności Biskupa Chrystiana oraz chrztu ziemi lubawskiej. W uroczystości uczestniczył burmistrz – Maciej Radtke, radni Rady Miasta Lubawa, przedstawiciele firm współpracujących z palcówką oraz nauczyciele i uczniowie lubawskiego Gimnazjum. Było to kolejne wydarzenie przypominające mieszkańcom o wydarzeniach, których jubileusz obchodzimy w tym roku.,

Biskup Chrystian – Zakonnik cysterski. Urodził się przed rokiem 1180. Według przekazów Szymona Grunaua z XVI w., Chrystian początkowo był mnichem opactwa w Kołbaczu. W 1210 stanął na czele  misji cysterskiej na ziemiach pruskich. Dotarł na ziemię lubawską zamieszkałą wówczas przez Prusów. Z jego rąk przyjął chrześcijaństwo pruski władca Lubawy Surwabuno wraz z podległą ludnością oraz Warpoda, pan Lansanii. W 1216 roku Chrystian został biskupem Prus. W latach 1217-1225 uzyskał liczne przywileje papieskie, dające mu pełnię władzy nad podbitymi Prusami. Założony przez niego zakon rycerski, który się nie rozwijał, nie był w stanie podbić ziem pruskich. W latach 1230-31 wszedł w porozumienie z Krzyżakami i za obiecaną pomoc  miał im przekazać 1/3 podbitych Prus. Niestety w 1233 dostał się do niewoli pruskiego plemienia Sambów. Krzyżacy wykorzystali to i weszli w posiadanie dóbr i uprawnień Chrystiana. Po powrocie z niewoli w roku 1239, mimo starań, nie odzyskał utraconych praw. Według źródeł cysterskich zmarł 4 XII 1244 r. w Niemczech. Postać biskupa Chrystiana widnieje także w herbie Grudziądza, bowiem w 1217 r. bp płocki Gedko zrzekł się na rzecz Christiana działalności misyjnej w Prusach.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top