Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Ogłoszenie o przetargu pn. „Przebudowa układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska – droga wewnętrzna oraz ciągi piesze i rowerowe”

Ogłoszenie o przetargu pn. „Przebudowa układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska – droga wewnętrzna oraz ciągi piesze i rowerowe”

Ogłoszenie o przetargu pn. „Przebudowa układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska – droga wewnętrzna oraz ciągi piesze i rowerowe”

BURMISTRZ
MIASTA LUBAWA

ogłasza
przetarg nieograniczony

pn.
„Przebudowa układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska – droga
wewnętrzna oraz ciągi piesze i rowerowe”


Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.08.2019
r.


Oferty należy składać w siedzibie Urzędu w terminie do dnia
12.04.2018 r. do godz. 09:00.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia, którą można odebrać w Urzędzie
Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a, pok. nr 4 lub pobrać
ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Lubawa http://lubawa.bip-wm.pl/public

Burmistrz Miasta Lubawa

/-/ Maciej Radtke

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top