Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Otwarcie Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej

Otwarcie Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej

W dniu 18 września po blisko dwóch latach prac otwarte zostało Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej w Lubawie. Obiekt został wybudowany na odrestaurowanych ruinach dawnego zamku biskupów chełmińskich przez firmę KAMARO. Uroczystość zgromadziła wielu gości, mi. in.: posła na Sejm RP Zbigniewa Ziejewskiego, marszałka województwa warmińsko – mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, wicewojewodę warmińsko – mazurskiego Aleksandra Sochy, starostę olsztyńskiego Andrzeja Abako, wicestarostę powiatu działdowskiego Mariana Brandta, prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, burmistrzów miasteczek Cittaslow z prezesem Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow Jackiem Kostką, służby konserwatorskie, nadzorujące prawidłowy przebieg inwestycji, radnych Rady Miasta, projektantów obiektu z Krzysztofem Popińskim, przedstawicieli wykonawców, lokalny biznes oraz dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Uroczystość wspólnie poprowadzili burmistrz miasta Maciej Radtke oraz Zenon Paprocki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, w którego strukturach będzie funkcjonowało Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz proboszcz Mieczysław Rozmarynowicz.

Otwarcie LCAS poprzedzone zostało konferencją w Kinie Pokój podsumowującą realizację Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko -Mazurskiego. W Lubawie w ramach realizacji Programu Rewitalizacji zrealizowane zostały trzy projekty inwestycyjne, w tym:

– Rewitalizacja centrum -Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz starego miasta – projekt swoim zakresem objął modernizację 10 ulic (Browarowej, Ratuszowej, Kilińskiego, Ogniowej, Kowalskiej, Pomorskiej, Bankowej, Podgórnej, Zamkowej, Palcu Zamkowego) – koszt projektu wyniósł 7.406.370,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniosło 5.597.763,33 zł.

– Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie w ramach realizacji projektu został zagospodarowany teren przestrzeni publicznej wzdłuż ulicy Spichlerzowej i Biskupiej oraz zmodernizowany został park zieleni położony przy zbiegu ulic Dworcowej i Gdańskiej. Łączny koszt zadania wyniósł 2.161.479,91 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniosło 1.824.100,44 zł.

– Rewitalizacja centrum – utworzenie centrum aktywności społecznej na zamku biskupów chełmińskich w Lubawie. Koszt zadania wyniósł 21.400.000,00 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego wyniosło 13.112.000,00 zł, natomiast ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.993.171,00 złotych.

Całkowity koszt realizacji przedstawionych trzech zadań wyniósł 31.718.849,92 zł, kwota dofinansowania wyniosła 22.527.034,77 zł.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top