Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Podczas wspólnej sesji radni uchwalili budżet

Podczas wspólnej sesji radni uchwalili budżet

Podczas wspólnej sesji radni uchwalili budżet

20 grudnia odbyła się XL zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa połączona z II sesją Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa. Podczas sesji przyjęto Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lubawa na 2018 rok oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2018 – 2022. Młodzieżowi radni uchwalili plan pracy na kolejny rok oraz przedstawili pozytywną opinię w imieniu młodzieży dla inwestycji związanej z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika. Radni miasta zmienili także tegoroczny budżet, porządkując dochody i wydatki miasta.

Głównym punktem sesji było uchwalenie budżetu miasta Lubawa na 2018 rok. Po pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetu i Finansów radni uchwalili budżet 2018 rok, a także ustalili wysokość stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji na przyszły rok. Jak będzie wyglądać plan finansowy miasta? Najlepiej zobrazuje to poniższa prezentacja.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top