Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Kultura » Ruszyły badania archeologiczne na zamku

Ruszyły badania archeologiczne na zamku

Ruszyły badania archeologiczne na zamku

W środę 9 grudnia rozpoczęły się badania archeologiczne na terenie ruin Zamku Biskupów Chełmińskich. Prace rozpoczęto w południowo-zachodnim narożniku budowli. Polegają one na uczytelnieniu fundamentów południowego i wschodniego skrzydeł zamku w celu przygotowania ich do wzniesienia nowych obiektów publicznych, między innymi centrum spraw społecznych i muzeum, w którym mieszkańcy i goście Lubawy będą mogli zapoznać się z materialnymi świadectwami dawnego życia zamku i miasta.

Badania archeologiczne na zamku prowadzone są po raz trzeci. Pierwsze wykopaliska prowadzono w latach 1983-1987, w głównej mierze były to jednak prace odgruzowawcze realizowane przez Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Na większą skalę badania archeologiczne prowadził zespół prof. Leszka Kajzera w latach 1998-2000. Zapewne niektórzy nasi Czytelnicy znają publikację wyników tych badań, która ukazała się w formie książki w 2001 roku.

W listopadzie w ramach kompleksowego programu badawczego przeprowadzono najpierw badania georadarowe terenu zamku i drogi dojazdowej z tzw. „przygródka”, czyli dzisiejszego Placu 700-lecia.

Rozpoczęte obecnie badania archeologiczne mają znaczenie szczególne, bo choć są kontynuacją prowadzonych od kilku lat prac rewaloryzacyjnych murów obwodowych lubawskiego zamku, to w głębszym sensie możemy powiedzieć, że 9 grudnia 2015 roku rozpoczęło się wybudzanie do nowego życia miejsca niezwykle ważnego dla społeczeństwa Lubawy, które ma szansę stać się nowym centrum życia publicznego naszego miasta.

Odsłaniane podczas prac relikty architektury zadziwiają swą masywnością. Ławy kamienne o szerokości dochodzącej do 2,5 metra, wzniesione z kamienia ze znawstwem średniowiecznego rzemiosła budowlanego, oglądają światło dzienne po raz pierwszy od 1826 roku, gdy na polecenie rejencji gdańskiej rozebrano zrujnowany zamek, a na jego miejscu urządzono ogrody. Prace postępują i jeśli pogoda nie przeszkodzi, będą kontynuowane przez całą zimę.

Z zaciekawieniem będziemy czekać na wyniki prowadzonych badań archeologicznych, Czytelników poinformujemy o nich na naszych łamach.

 

dr Wiesław Skrobot

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top