Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

W dniu 29 października 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się V zwyczajna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 3. Podziękowanie za pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta radnym, których mandaty wygasły na skutek ukończenia szkoły.

 4. Złożenie ślubowania przez nowych radnych.

 5. Wręczenie radnym legitymacji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady przed upływem kadencji.

 7. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

 8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia wyboru.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa.

 10. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

 11. Powołanie Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia wyboru.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa.

 13. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta.

 14. Powołanie Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia wyboru.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa.

 16. Pytania i wolne wnioski.

 17. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

 18. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodnicząca

Młodzieżowej Rady Miasta

Sylwia Pruchniewska

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top