Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

W dniu 27 sierpnia 2015r. / czwartek / o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się X zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

                                               Projekt porządku obrad przewiduje :

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie;

b/ udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów konserwacji rzeki Elszka w Lubawie;

c/ udzielenia pomocy finansowej w firmie dotacji celowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów konserwacji rzeki Sandela w Lubawie;

d/ zmiany Regulaminu targowisk miejskich w Lubawie;

e/ zmian w Statucie Miasta Lubawa;

f/ zmiany Uchwały Rady Miasta Lubawa z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na obszarze kraju;

g/ zmiany w budżecie miasta Lubawa na 2015 rok;

  1. Pytania i wolne wnioski.
  2. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

7.Nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Lubawy.

  1. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Jan Sarnowski

 

Uwaga!

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8.00.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top