Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta
30 sierpnia br. o godz. 9.15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa,
Projekt porządku obrad przewiduje:
1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
a/udzielenia Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała
w Lubawie dotacji celowej z budżetu miasta Lubawa na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
b/zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady
Miasta Lubawa i nadania jej Statutu;
c/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2017-2039;
d/zmian w budżecie miasta Lubawa na 2017 rok.
5.Pytania i wolne wnioski.
6.Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
7.Wręczenie wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Lubawa” Panu Janowi Szynace.
8.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
Jan Sarnowski
Uwaga!
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym
dniu o godz.
8:00.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top