Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Informuję, że XL zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. w środę o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

  4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2018 – 2039:

– uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o  przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2018 – 2039;

– opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Lubawa;

– podjęcie uchwały.

  1. Uchwalenie budżetu miasta Lubawa na 2018 rok:

– uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o  przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawa projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok;

– uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Lubawa na 2018 rok;

– opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Lubawa;

– podjęcie uchwały.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok;

b) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2018 rok;

c) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lubawa na 2018 rok;

d) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2018 – 2022;

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2017 – 2039;

f) zmian w budżecie miasta Lubawa na 2017 rok.

  1. Pytania i wolne wnioski.

  2. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

  3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Jan Sarnowski

Uwaga!

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8:00.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top