Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

W dniu 28 sierpnia 2014r /czwartek/ o godz. 9.00 w sali Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się XXXVIII  zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów konserwacji rzeki Sandela w Lubawie;

b/ udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów konserwacji rzeki Elszka w Lubawie;

c/ zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lubawa nr XXXVI/367/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Lubawa do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu;

d/ zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie;

e/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2014 – 2039;

f/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2014 rok. 5. Pytania i wolne wnioski.

6. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

dr inż. Bolesław Zawadzki

Uwaga!

W tym samym dniu wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa o godz. 8.00

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top