Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

W dniu 27 listopada 2013r. / środa / o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

 

                                               Projekt porządku obrad przewiduje :

 

1. Otwarcie ,stwierdzenie prawomocności i przedstawienia porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa w roku szkolnym 2012/2013.

5. Informacja o oświadczeniach majątkowych:

a/ radnych – -ref. Przewodniczący Rady,

b/ pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych – ref. Sekretarz Miasta.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lubawa na 2014 rok;

b/ przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2014 rok;

c/ zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lubawa;

d/ szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

e/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

f/ podatku od środków transportowych;

g/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2013-2020;

h/ zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

6. Pytania i wolne wnioski .

7. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady

mgr Jan Sarnowski

 

 

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top