Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Sprostowanie

Sprostowanie

Sprostowanie

W otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego pn. „Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków
polskiej sceny muzycznej” z dnia 11.01.2019 r. dokonuje się sprostowania w ten
sposób, że pkt. 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

„5. c. Oferty wraz z kompletem załączników należy składać
w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 15.00 w sekretariacie
Urzędu Miasta Lubawa w zamkniętych kopertach z dopiskiem„Otwarty konkurs ofert –
Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny
muzycznej”. Dla ofert składanych za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina
wpłynięcia ofert do UM Lubawa.”

W związku z powyższym:

  1. pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Termin realizacji zadań:
    25.02.2019 r. – 31.12.2019 r.”
  2. pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie: „Wybór ofert nastąpi
    nie później niż do dnia 22 lutego 2019 r.

Pozostałe warunki otwartego konkursu ofert pozostają bez
zmian.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top