Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Inne » „Trening, czyni mistrza”, czyli podsumowanie projektu „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro”

„Trening, czyni mistrza”, czyli podsumowanie projektu „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro”

„Trening, czyni mistrza”, czyli podsumowanie projektu „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro”

Projekt „ Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie od 2008 roku. W miesiącu lutym 2014r. rozpocznie się VII edycja projektu systemowego i potrwa do grudnia 2014r.
Odbiorcy projektu: Kobiety i Mężczyźni w wieku  aktywności zawodowej, korzystające ze wsparcia OPS i/lub PCPR, w szczególności: bezrobotne, niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo.
Cel  główny projektu: Zaktywizowanie i podniesienie kompetencji społeczno – zawodowych  wśród Kobiet i Mężczyzn z terenu Miasta Lubawa poprzez aktywne formy integracji
Cele szczegółowe projektu:

 • Wzrost wśród uczestników umiejętności praktycznych poruszania się po rynku pracy,
 • Wzrost poziomu motywacji do zmiany swojej sytuacji społeczno – zawodowej,
 • Wzrost kompetencji osobistych,
 • Wzrost upowszechniania instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej.
 • Formy wsparcia dla odbiorców projektu:
 • Trening motywacyjno – wzmacniający.
 • Trening kompetencji i umiejętności  społecznych.
 • Poradnictwo zawodowe.
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej.
 • Poradnictwo prawne.
 • Trening psychologiczny.
 • Warsztaty – rodzina jako podstawowy system wsparcia
 • Działania o charakterze środowiskowym ( spotkania integracyjno- aktywizacyjne, wyjazdy studyjne do podmiotu ekonomii społecznej).
 • Kursy zawodowe.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie
Bożena Knabe

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top