Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Ulica Unii Europejskiej będzie otwarta!

Ulica Unii Europejskiej będzie otwarta!

Ulica Unii Europejskiej będzie otwarta!

27 maja przeprowadzony został odbiór techniczny robót budowlanych inwestycji pn. budowa drogi gminnej – przedłużenia ulicy Unii Europejskiej do ulicy Borek. W odbiorze wzięli udział przedstawiciele samorządu miejskiego, firmy Swedwood Poland Sp. z o.o. oraz wykonawcy – firmy Skanska S.A. i podwykonawcy – firmy Musa Sp.j.
Inwestycja została przyjęta bez zastrzeżeń. Odbiór końcowy przewidziany jest po 30 maja, a nowa droga zostanie przekazana do użytku już pod koniec czerwca. Symboliczne oficjalne otwarcie drogi odbędzie się 14 czerwca podczas Ikea Industry Day o godzinie 16.00.
W ramach zadania powstała droga o długości około 600 metrów bieżących o nawierzchni asfaltowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i instalacja wodociągowa) oraz jednostronną ścieżką pieszo – rowerową. Po wybudowaniu drogi – odcinek ulicy Borek na odcinku od cmentarza komunalnego do bocznicy kolejowej – stanie się własnością Swedwoodu. Umożliwi to bezpośrednie połączenie terenów zakładu znajdujących się po obu stronach ulicy Borek.
Środki finansowe na budowę drogi pochodzą ze sprzedaży mienia komunalnego oraz darowizny finansowej z firmy Swedwood. W poprzednim miesiącu burmistrz miasta Maciej Radtke podpisał akt notarialny dotyczący przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości o powierzchni 8 tysięcy 490 metrów kwadratowych za cenę 1 miliona 508 tysięcy 900 złotych. Sprzedaż dotyczyła zbycia części ulicy Borek na odcinku od cmentarza komunalnego do bocznicy kolejowej zakładu. Zarówno ta transakcja, jak również podpisana 15 maja umowa darowizny, związane są z zawartym w grudniu 2012 roku porozumieniem z firmą Swedwood Poland dotyczącym realizacji inwestycji polegającej na przedłużeniu istniejącej drogi gminnej w Lubawie – ulicy Unii Europejskiej. Zgodnie z zawartą umową Swedwood zapłacił już 90% wartości zbywanej nieruchomości, natomiast pozostałe 10% wpłynie do kasy urzędu miasta w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości, co nastąpi po pozbawieniu części ulicy Borek statusu drogi publicznej, najpóźniej do 31 grudnia 2014 roku.
Ponadto została podpisana ugoda administracyjna dotycząca odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę Miejską Lubawa pod realizację inwestycji. W zamian za dwie działki gruntu o powierzchni 1,2487 ha zostaną przekazane na rzecz Swedwoodu trzy działki o powierzchni łącznej 0,3415 ha. Taka forma odszkodowania wyczerpuje wszelkie roszczenia odszkodowawcze Swedwood Poland wobec Gminy Miejskiej Lubawa.
Na wniosek burmistrza Rada Miasta rozpoczęła procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta polegającą m.in. na zmianie przeznaczenia gruntów zlokalizowanych wokół wybudowanej drogi z rolnych na tereny przemysłowe. Inwestycja poprzez wybudowanie drogi powiększyła o parędziesiąt hektarów teren dzielnicy przemysłowej.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top