Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

22 sierpnia odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Radni uchwalili teksty jednolite Statutu Miasta, uchwały o konsultacjach społecznych Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego oraz uchwały ws. ustalenia strefy płatnego parkowania oraz – w związku z likwidacją gimnazjów – zmienili uchwałę powołującą do życia Młodzieżową Radę Miasta. Zgodnie z jej zapisami w skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzi dziesięciu uczniów Szkoły Podstawowej z klas V – VIII oraz pięciu uczniów z Zespołu Szkół w Lubawie.

Radni powołali zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Iławie na kadencję 2020 – 2023. W jego skład weszli: przewodnicząca – Katarzyna Żuchowska – sekretarz miasta oraz radni: Grzegorz Rolka, Mikołaj Tański, Patryk Łowin i Marian Kasprowicz.

Rada zmieniła również regulamin określający wysokość stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli za wychowawstwo klasy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek wyniesie 300 złotych dla nauczyciela w szkole oraz do 300 złotych dla nauczyciela w przedszkolu.

Od stycznia 2020 roku obowiązywać będą nowe stawki podatków. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie o 5 gr i wyniesie 0,95 zł za m², podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie o 4 gr i wyniesie 0,79 zł od 1 m², natomiast podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie o 1 zł i wyniesie 22,90 zł za 1 m².

Ustalona podwyżka podatku od środków transportowych zakłada jego wzrost na poziomie 5,4 % do obowiązujących w wobec stawek z 2019 roku.

Podwyżka podatków spowodowana jest m.in. planowanym zmniejszeniem dochodów budżetu miasta z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz likwidacją podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top