Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

22 sierpnia 2019 r. w czwartek o godz. 10:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się VIII zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Lubawa,

b/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego,

c/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa,

d/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa i nadania jej Statutu,

e/ powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Iławie na kadencję 2020 – 2024,

f/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji miejskiego targowiska w Lubawie,

g/ zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

h/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

i/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

j/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2019 – 2039,

k/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2019 rok,

l/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lubawa.

  1. Zapytania w sprawach aktualnych problemów Miasta.

  2. Odpowiedzi na zapytania.

  3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Sarnowski

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top