Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Władze województwa na spotkaniu w Lubawie

Władze województwa na spotkaniu w Lubawie

Władze województwa na spotkaniu w Lubawie

W miniony czwartek 13 sierpnia w Urzędzie Miasta Lubawa odbyło się spotkanie odpowiedzialnych merytorycznie pracowników urzędu za omawiane podczas spotkania sprawy oraz radnych z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim – Marianem Podziewskim, Marszałkiem Województwa – Gustawem Markiem Brzezinem oraz Wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Przewodniczącym Sejmiku Województwa – Piotrem Żuchowskim, który był inicjatorem i moderatorem spotkania.

Spotkanie miało charakter roboczy i miało na celu przedstawienie najważniejszych kierunków działań dla regionu, jakie podejmuje zarówno Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski. Przedmiotem spotkania było także omówienie tych problemów, które są ważne dla lokalnego samorządu. W swoim kilkunastominutowym wystąpieniu wojewoda Marian Podziewski zwrócił szczególną uwagę na problem dożywania dzieci. Zaznaczył, że z budżetu województwa jest przeznaczanych corocznie na ten cel 3 mln złotych. Podkreślił również, że pieniądze te są dobrze wydatkowane przez samorządy, chociaż zdarzają się wyjątki, ponieważ niektóre osoby objęte programem nie korzystają z niego w ogóle albo próbują przeznaczone na żywność pieniądze wydać na inny cel.

Omawiając jeden z aspektów bezpieczeństwa publicznego wojewoda podkreślił, że na terenie województwa funkcjonuje innowacyjny system pomocy medycznej polegający na funkcjonowaniu Centralnej Dyspozytorni Medycznej w Olsztynie, dysponujący wyjazdami karetek na teren całego regionu warmińsko – mazurskiego. Rozwiązanie to jest zaczerpnięte z Czech i znajduje uznanie na całym świecie. Funkcjonowanie jednej Centralnej Dyspozytorni Medycznej oraz jednego Centrum Powiadamia Ratunkowego w dużej mierze zmniejsza czas dotarcia karetki na miejsce zdarzenia, ponieważ dyspozytor wysyłając ambulans jest w stanie przeanalizować, który pojazd ratunkowy będzie miał najkrótszą drogę na miejsce zdarzenia.

Wojewoda poinformował również, że w tym roku dzięki Narodowemu Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych w naszym regionie przebudowanych ma zostać ponad 138 km dróg. „Schetynówki”, bo tak potocznie są zwane te drogi, są efektem współpracy rządowo – samorządowej. W latach 2009-2014 na Warmii i Mazurach przebudowano 764,43 km dróg , w tym: drogi powiatowe 488,84 km, drogi gminne 275,59 km. Rząd przeznaczył na dotacje dla samorządów ponad 258 mln złotych, a drugie tyle samorządy dołożyły ze swoich budżetów.

Marszałek naszego województwa – Gustaw Marek Brzezin podjął temat przygotowania województwa i samorządów do nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Zaznaczył, że Lubawa dzięki przynależności do Polskiej Sieci Miast Cittaslow ma praktycznie zapewnione środki na realizację miejskich inwestycji. Wśród 14 miast zostanie rozdysponowana kwota ponad 200 mln złotych. Samorząd Lubawy ma otrzymać około 20 mln złotych. W ramach Zintegrowanych Przedsięwzięć Inwestycyjnych planowane jest m.in. utworzenie na terenie po byłym zamku biskupów chełmińskich Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej, w którym znajdowałoby się centrum administracyjne, Muzeum Ziemi Lubawskiej, Klub Integracji Społecznej oraz Centrum Ekonomii Społecznej. W Program wpisana jest również rewitalizacja uliczek po wschodniej i północnej stronie Starego Rynku, a więc: Browarowej, Ratuszowej, Kilińskiego, Pomorskiej, Bankowej, Podgórnej oraz Placu 700-lecia.

Marszałek pogratulował również niezwykle niskiego bezrobocia w Lubawie, które znajduje się w przedziale 6-7%. Zaznaczył, że jest to drugi najlepszy wynik w naszym województwie, w którym – jak wiadomo – poziom bezrobocia jest jednym z najwyższych w kraju.

Na końcu marszałek podziękował Lubawie i zgromadzonym radnym za przystąpienie Lubawy do „Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur”. Jest to unikatowe na skalę kraju porozumienie Zarządu Województwa z władzami powiatów oraz gmin z regionu. Przewiduje ono ujednolicenie i obniżenie opłat za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych, np. linii światłowodowych w pasach drogowych dróg publicznych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich),a także zwolnienie z podatków od nieruchomości infrastruktury telekomunikacyjnej tworzącej sieć szerokopasmową. Marszałek poinformował również, że prace związane z wybudowaniem sieci szerokopasmowego Internetu zmierzają ku końcowi i niebawem będzie on dostępny dla wszystkich mieszkańców naszego województwa.

Podczas spotkania burmistrz miasta – Maciej Radtke oraz Przewodniczący Rady Miasta – Jan Sarnowski wręczyli zaproszenie – Wiceministrowi – Piotrowi Żuchowskiemu na sesję, podczas której zostanie mu nadany tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lubawy za wkład w rozwój kulturalny miasta. Przypomnijmy, że dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Lubawie zrewitalizowano mury obwodowe zamku biskupów chełmińskich, nastąpiła cyfryzacja Kina Pokój, rozbudowana została Miejska Biblioteka Publiczna oraz odrestaurowana została zabytkowa wikariatka przy ul. Pod Murami i zespół przyklasztorny przy ul. Kupnera.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top