Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Wspólna sesja Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta

Wspólna sesja Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta

Wspólna sesja Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta

23 grudnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyło się wspólne posiedzenie Rady Miasta Lubawa i Młodzieżowej Rady Miasta.

Podczas sesji uroczyste ślubowanie złożył nowo wybrany radny – Piotr Stawiarski. W Radzie zastąpił Magdalenę Pankowską, która w związku z objęciem funkcji dyrektora Przedszkola Miejskiego zrezygnowała z wcześniej pełnionej funkcji.

Radni Młodzieżowej Rady Miasta podjęli uchwałę o przekazaniu środków finansowych zebranych podczas akcji „Młodzieżowy Mikołaj z Sercem Lubawa 2015” rodzicom Zuzanny Szachniewicz z przeznaczeniem na zakup maty przeciwpadaczkowej. Na sesji obecna była Zuzia razem ze swoim tatą. Młodzież na ten cel zebrała 1826,50 złotych. Do akcji przyłączyło się również Bractwo Rycerskie, które przekazało dla Zuzi pieniądze w kwocie 550 złotych pochodzące ze sprzedaży rękodzieła podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zarówno dla budżetu miasta Lubawa na rok 2016, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2039, a także pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta, radni Rady Miasta uchwalili budżet miasta na kolejny 2016 rok.

Kolejną uchwałą podjętą przez Młodzieżową Radę Miasta było zaopiniowanie koncepcji budowy parku linowego w Łazienkach Lubawskich. Radni po przeanalizowaniu dokumentacji wyrazili aprobatę dla budowy takiego obiektu rekreacji w miejskim parku. W uzasadnieniu wskazali, ze jest to dobra forma rekreacji zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych oraz zaproponowali, by wykorzystywać ten obiekt do urozmaicenia lekcji wychowania fizycznego w szkołach oraz wprowadzić zniżki dla rodzin wielodzietnych na podstawie Karty Dużej Rodziny oraz uczniów za okazaniem legitymacji uczniowskiej.

W toku obrad radni Rady Miasta z kolei przyjęli Miejski Program przeciwdziałania Narkomanii, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016 -2021. Uchwałą wprowadzono również zmianę w regulaminie „Karty Dużej Rodziny” w Lubawie. Od teraz przy przedłużeniu ważności Karty na kolejny rok nie obowiązuje składanie kserokopii dowodu i legitymacji, a wystarczy sam wniosek.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Lubawa. Dotyczy to części terenu Komisariatu Policji w Lubawie, który powiększy teren parku położonego u zbiegu ulic Dworcowej i Gdańskiej. Na tym terenie planowana jest modernizacja skweru polegająca między innymi na budowie nowego energooszczędnego oświetlenie, przebudowie ciągów pieszych, uporządkowaniu roślinności oraz montażu nowych obiektów małej architektury. Na przejmowanym terenie powstać ma plac zabaw dla dzieci.

Młodzieżowi Radni kolejną uchwałę poświęcili przygotowaniu listy potrzeb młodzieży. Sporządzając ten dokument, młodzieżowi radni przeprowadzili w swoich szkołach diagnozy potrzeb, z których powstała lista potrzeb, na której znalazło się m.in. budowa basenu, lodowiska krytego, organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, montaż oświetlenia przy boisku treningowym i głównym przy OSiR, wspólne dyskoteki, maratony kinowe oraz remonty dróg czy budowa nowych ścieżek rowerowych.

Rada Miasta Lubawa zdecydowała o nadaniu nazwy „Budowlana” drodze wewnętrznej położonej przy ul. Przemysłowej. Radni udzielili również pomocy finansowej w wysokości 8697,85 złotych Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur oraz zmienili tegoroczny budżet wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Lubawa na lata 2015 – 2039.

Ostatnią Uchwała podjętą przez MRM było zatwierdzenie planu działania na 2016 roku. Znalazły się w nim imprezy, które „młodzieżowi” organizowali już w tym roku, np. Dzień Dziecka, Dzień Dawcy Szpiku oraz Dzień Babci i Dziadka w Szpitalu Św. Jerzego, jak i nowe przedsięwzięcia, m.in.: Walentynki czy maraton filmowy. Młodzież wyraziła również chęć aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez miejskie jednostki. Pierwszą imprezą z planu pracy będzie Integracyjny Mecz Piłki Nożnej o Puchar 800-lecia, który odbędzie się 2 stycznia 2016 roku.

W związku ze zmianą osobową w Radzie Miasta Lubawa nastąpiły również zmiany w składach osobowych Komisji Rady. Rada przegłosowała również plany pracy Komisji oraz Rady na 2016 roku.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top