Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Wspólne posiedzenie Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Rady

W dniu  25 listopada  2013r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Rozpatrzenie materiałów na XXXI – ą zwyczajną sesję Rady Miasta Lubawa:

a/ informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa w roku szkolnym 2012/2013;

b/ projektów uchwał w sprawach:

– przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lubawa na 2014 rok;

– przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2014 rok;

– zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lubawa;

– szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

– podatku od środków transportowych;

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2013 – 2020;

– zmian w budżecie miasta na 2013 r.

3. Zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Rady

mgr Jan Sarnowski

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top