Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Wspólne posiedzenie Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Rady

24 marca 2014r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Rozpatrzenie materiałów na XXXIV – ą zwyczajną sesję Rady Miasta Lubawa:

a/ sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa za rok 2013”  uchwalonego uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr  XXI/226/2012r. z dnia 19 grudnia 2012r.;

b/ sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubawa za 2013 rok uchwalonego uchwałą Nr XXI/227/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 19 grudnia 2012r.;

c/ sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie za rok 2013;

d/ sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie za rok 2013;

e/ informacji z realizacji zadań z zakresu gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej  Lubawa na lata 2012-2014 za rok 2013;

f/ projektów uchwał w sprawach:

– przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2014r.”;

– „Karty Dużej Rodziny”;

– ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie;

– zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Miasta Lubawa na lata 2014 – 2039;
– zmian w budżecie miasta na 2014 rok;

– przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej;

– udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania publicznego rozbudowy drogi publicznej;

– uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa;

3. Pytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

dr inż. Bolesław Zawadzki

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top