Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » X zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

X zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

X zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Informuję, że

Informuję, że X zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. w piątek o godz. 10:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

 4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa w roku szkolnym 2018/2019.

 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych:

a/ radnych,

b/ pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

c/ powierzenia uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Burmistrzowi Miasta Lubawa,

d/ nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa,

e/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2019 – 2039,

f/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2019 rok.

 1. Zapytania w sprawach aktualnych problemów Miasta.

 2. Odpowiedzi na zapytania.

 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Sarnowski

Uwaga!

W tym samym dniu odbędą się posiedzenia stałych Komisji Rady.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta – godz. 8:00

Posiedzenie Komisji Gospodarczej, Prawa, Pracy i Bezrobocia – godz. 8:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – godz. 9:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego – godz. 9:00

odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. w piątek o godz. 10:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

 4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa w roku szkolnym 2018/2019.

 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych:

a/ radnych,

b/ pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

c/ powierzenia uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Burmistrzowi Miasta Lubawa,

d/ nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa,

e/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2019 – 2039,

f/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2019 rok.

 1. Zapytania w sprawach aktualnych problemów Miasta.

 2. Odpowiedzi na zapytania.

 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Sarnowski

Uwaga!

W tym samym dniu odbędą się posiedzenia stałych Komisji Rady.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta – godz. 8:00

Posiedzenie Komisji Gospodarczej, Prawa, Pracy i Bezrobocia – godz. 8:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – godz. 9:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego – godz. 9:00

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top