Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » XII zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa

XII zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa

XII zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa

18 grudnia br. odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Najważniejszym punktem grudniowej sesji było uchwalenie budżetu na 2020 rok. Zanim jednak to nastąpiło, radni przyjęli informację Burmistrza Miasta dotyczącą wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne. Są nimi Dom Pomocy Społecznej  oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Radni po uprzednim odczytaniu pozytywnych opinii, zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Lubawa uchwalili budżet miasta Lubawa na 2020 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Lubawa na lata 2020-2039. Budżet został szczegółowo omówiony na sesji 29 listopada 2019 roku w prezentacji, którą można zobaczyć tutaj.

Radni uchwalili Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2020 rok. Załącznikiem do programów jest Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych. W dokumencie znajdują się m.in. informacje o przestępczości, przemocy w rodzinie, cyberprzemocy oraz występujących w uzależnieniach. Na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w budżecie miasta Lubawa przeznaczone są środki w wysokości 269 tys. złotych. Plan finansowy zakłada rozdysponowanie tej kwoty na poszczególne zadania, w tym m.in. zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży i utrzymanie Punktu Pomocy Rodzinie. 

Radni uchwalili również stawkę dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Na koniec obrad radni i gości zostali poczęstowani pierniczkami upieczonymi przez Młodzieżową Radę Miasta Lubawa

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top