Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
безумный макс: дорога ярости онлайн
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Informuję, że XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 r., tj. czwartek, o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa.
Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
c) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa,
d) przyjęcia Raportu Burmistrza Miasta Lubawa z realizacji „Programu Ochrony Środowiska miasta Lubawa”,
e) przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego,
f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
g) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
h) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2015 – 2039,
j) zmiany w budżecie miasta Lubawa na 2015 rok.
5. Pytania i wolne wnioski.
6. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Uwaga!
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8:00.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top