Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » XXI sesja Rady Miasta Lubawa

XXI sesja Rady Miasta Lubawa

XXI sesja Rady Miasta Lubawa

27. listopada odbyła się zwyczajna sesja Rady Miasta, którą rozpoczęły dwie uroczystości. Burmistrz miasta Maciej Radtke wraz z przewodniczącym Rady Janem Sarnowskim uhonorowali drużynę Klubu Sportowego Constract Lubawa, która pod koniec wakacji zdobyła futsalowy Puchar Polski. Pierwotnie uroczystość miało odbyć się na sesji wrześniowej, ale sytuacja pandemiczna w kraju uniemożliwiła złożenie gratulacji wcześniej. W imieniu drużyny pamiątkowe puchary z życzeniami dalszych sukcesów odebrali: Tomasz Piątkowski, skarbnik Klubu oraz Dawid Mederski, kierownik sportowego Constractu.

Druga uroczystość związana była z odejściem na emeryturę kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która kierowała pracami Ośrodka nieprzerwanie od 28. lat. W sumie pani Bożena Knabe przepracowała w obszarze pomocy społecznej ponad 44. lata. Podziękowania w imieniu całego samorządu złożyli dotychczasowej kierownik przewodnicy Rady: Iwona Pruchniewska oraz Jan Sarnowski oraz burmistrz miasta Maciej Radtke. Zastąpi ją pani Iwona Zielińska, która objęła stanowisko w drodze konkursu.

Radni przyjęli Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2021 – 2023. Obowiązek ten realizowany jest przy wzajemnej współpracy i współdziałaniu odpowiednich służb publicznych, organizacji pozarządowych i kościołów oraz związków wyznaniowych, a także innych organizacji, środowisk i osób fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych pośrednio lub bezpośrednio z pomaganiem rodzinie. Uchwalony Program jest kontynuacją wcześniejszych, realizowanych od 2012 roku. Corocznie natomiast w terminie do 31 marca radni zapoznają się ze sprawozdaniem z realizacji aktualnego Programu.

Zmianie uległa uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lubawie „Akademia Maluszka” oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat. Dotychczasowa opłata w wysokości 500 zł została zwaloryzowana o wskaźnik inflacji wynikający ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 3,9 %. Opłata więc od 1. stycznia przyszłego roku wynosić będzie 520 złotych, ale praktycznie nikt jej nie poniesie w tej wysokości, ponieważ rodzice dzieci korzystają i nadal będą mogli korzystać z ulg i zwolnień wprowadzonych w latach ubiegłych:

– 30 % dla osoby samotnie wychowującej dziecko, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1200 zł,

– 50 % na drugie dziecko z rodziny w przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza jednocześnie ze swoim rodzeństwem,

– 80 % na trzecie i kolejne dziecko z rodziny w przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza jednocześnie ze swoim rodzeństwem.

Rodzice, którzy posiadają Lubawską Kartę Mieszkańca, mogą także korzystać z 15 % zniżki, natomiast z 10 % zniżki skorzystają posiadacze Karty Przyjaciela Lubawy.

Samorząd Lubawy nadal będzie w znacznym stopniu dopłacał do funkcjonowania tej placówki. W okresie od stycznia do października tego roku miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w Żłobku Miejskim wyniósł 1 663 zł i 14 gr. Odliczając wpłaty od rodziców, samorząd do każdego dziecka dopłacił miesięcznie 1 316 złotych i 18 groszy.

Rada nadała także nazwę „Narzędziowa” nowo wydzielonej drodze wewnętrznej. W wyniku geodezyjnego podziału prywatnej nieruchomości wydzielone zostały działki budowlane wraz z drogą, która łączy się z ulicą Przemysłową.

Radni uchwalili również nowe stawki podatku od środków transportowych. Podobnie, jak w przypadku innych podatków oraz opłat, zostały one wyrównane o wskaźnik inflacji wynikający ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a wynoszący 3,9 %.

Tradycyjnie Rada zmieniła także tegoroczny budżet, uaktualniając jego wartości, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top