Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta

XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta

XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta

27 listopada odbyła się XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Na sesji, oprócz zaproszonych gości oraz dyrektorów i kierowników miejskich placówek organizacyjnych, pojawili się również uczniowie lubawskich szkół, którzy już wkrótce staną się radnymi Młodzieżowej Rady Miasta. Przedstawiciele społeczności uczniowskiej ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich oraz z Zespołu Szkół w Lubawie chcieli przyjrzeć się  funkcjonowaniu Rady oraz przebiegowi sesji.

Wraca ambulatorium

W sprawozdaniu międzysesyjnym burmistrz miasta – Maciej Radtke przedstawił między innymi informację dotyczącą miejskich przetargów oraz spraw z zakresu gospodarki komunalnej związanej ze zbywaniem oraz nabyciem przez Gminę Miejską nieruchomości. Ważną kwestią w sprawozdaniu burmistrza była sprawa ponownego uruchomienia ambulatorium dla mieszkańców Lubawy, które zapewni opiekę medyczną w dni wolne od pracy oraz święta w godz. 8.30 – 20.30. Nowe ambulatorium czynne będzie w przychodni specjalistycznej Nad Jesionką, a prowadzić je będzie nowomiejski szpital. W związku z faktem, że ambulatorium nie będzie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, usługi medyczne będą świadczone odpłatnie. Bez względu na charakter udzielonej porady wizyta w ambulatorium będzie kosztowała symboliczne 5 zł.

Oświadczenia majątkowe i uchwały

Przed podjęciem uchwał radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013, a także wysłuchali informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, które przedstawił przewodniczący Rady Miasta Bolesław Zawadzki oraz oświadczeń majątkowych burmistrza oraz pracowników urzędu, a także kierowników podległych urzędowi zakładów, które przedstawiła sekretarz miasta Katarzyna Żuchowska.

W porządku obrad sesji znalazły się również uchwały dotyczące:

– przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,

– przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,

– zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta,

– szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (…) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

– zawarcia porozumienia komunalnego,

– zmian w budżecie miasta na rok 2013,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013 – 2020.

 

Nowe podatki na 2014 rok

Niewątpliwie najważniejszymi uchwałami były: uchwała w sprawie podatku od środków transportowych oraz określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podatki wynikające z obydwu uchwał wzrastają w 2014 roku nieznacznie. W przyszłym roku właściciele pojazdów zapłacą o 10 zł rocznie więcej za 1 pojazd. Nowy podatek od nieruchomości przedstawia się następująco:

– od budynków mieszkalnych wzrasta o 0,06 gr z 64 gr do 70 gr od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– od gruntów pozostałych wzrasta o 0,06 z 0,24 gr z 24 gr do 30 gr za 1 m2 powierzchni,

– od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrasta o 70 gr z 19,20 zł na 19,90 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

– od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 10 gr z 76 gr na 86 gr za 1 m2 powierzchni.

Konsekwencje wyższych podatków nie są dotkliwe dla mieszkańców. Na przykład właściciel 50-metrowego mieszkania (przeciętna powierzchnia użytkowa) w budynku wielorodzinnym zapłaci wyższy podatek w skali roku w wysokości 3 zł. Właściciel domku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2 wraz z ogrodem o powierzchni 300 m2 zapłaci wyższy podatek w wysokości 27 złotych w skali roku. Podatek dla przedsiębiorcy wzrośnie o 70 zł w skali roku za każde 100 m2 powierzchni użytkowej oraz 10 zł za każde 100 m2 w skali roku za grunty wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej. W sumie wpływy z tytułu podwyżki podatków mają wynieść nieco ponad 383 tysiące złotych i będą przeznaczone na finansowanie miejskich inwestycji.

Pozostałe stawki podatku od nieruchomości opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top