Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Kultura » XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

W dniu 21 września 2016 r., tj. środa o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

  4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres I półrocza 2016 roku;

– uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku;

– opinia Komisji Rewizyjnej;

– podjęcie uchwały.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej oraz nadania statutu;

b/ ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lubawie „Akademia Maluszka” oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat;

c/ przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;

d/ udzielenia Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Lubawie dotacji celowej z budżetu miasta Lubawa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

e/ udzielenia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Długoterminowej pw. „Szpital św. Jerzego” w Lubawie dotacji celowej z budżetu miasta Lubawa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

f/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa;

g/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ulicy Przemysłowej;

h/ wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ulicy Kupnera 21;

i/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2016 – 2039;

j/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2016 rok.

  1. Pytania i wolne wnioski.

  2. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

  3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Sarnowski

Uwaga!

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8:00.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top