Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

26 października 2016 r., tj. środa o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

  4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa w roku szkolnym 2015/2016.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Lubawa,

b/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa,

c/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa,

d/ przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubawa,

e/ wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego siostrę Antoninę Schneider ze Zgromadzenia Sióstr Wincentego a’ Paulo w Lubawie,

f/ zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa;

g/ w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Lubawa wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów lub przekształcenia ich w licea lub szkoły branżowe,

h/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

i) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lubawa w 2016 roku,

j/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2016 – 2039,

k/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2016 rok.

  1. Pytania i wolne wnioski.

  2. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

l/ przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Lubawa”;

ł/ przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Lubawa”;

m/ przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Lubawa”.

  1. Wręczenie wyróżnień „Zasłużony dla Miasta Lubawa”.

  2. Zamknięcie obrad.

Uwaga!

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 7:30.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top