Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

W dniu 21 sierpnia 2013 roku o godzinie 9.30w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się  XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

 

                                            Projekt porządku obrad przewiduje :

 

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ udzielenia z budżetu miasta Lubawa dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Niepublicznemu Zakładowi Opieki Długoterminowej pw. Szpitala św. Jerzego w Lubawie;

b/ wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa;

c/ przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lubawa na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020r.”;

d/zmiany Uchwały Nr XXIII/249/2013Rady Miasta Lubawa z dnia 27 marca 2013 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania publicznego rozbudowy drogi publicznej

e/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2013-2020;

f/ zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

5. Pytania i wolne wnioski

6. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

 

dr inż. Bolesław Zawadzki

 

 

UWAGA !

 

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady o godz. 8.00

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top