Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXX Sesja Rady Miasta Lubawa

XXX Sesja Rady Miasta Lubawa

 

9 października odbyła się sesja rady miasta. Radni po wysłuchaniu opinii komisji rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie przyjęli informację o wykonaniu budżetu miasta za I półrocze tego roku oraz podjęli szereg uchwał, z których część ma istotne znaczenie dla gospodarczego rozwoju miasta.
Miasto i Swedwood w porozumieniu wybudują drogę
Dwie z uchwał dotyczące zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ulicy Borek oraz zbycia nieruchomości w zamian za odszkodowanie wynikają z zawartego jeszcze w roku ubiegłym przez burmistrza miasta Macieja Radtke z dyrektorem Swedwood Poland Zbigniewem Nikelewskim porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji – przedłużenia ulicy Unii Europejskiej. W ramach zadania powstanie droga o długości około 600 metrów bieżących o nawierzchni asfaltowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i instalacja wodociągowa) oraz ścieżką pieszo – rowerową. Po wybudowaniu drogi odcinek ulicy Borek na odcinku od cmentarza komunalnego do bocznicy kolejowej stanie się własnością Swedwoodu. Umożliwi to bezpośrednie połączenie terenów zakładu znajdujących się po obu stronach ulicy Borek. Nowa ulica otworzy jednocześnie kolejne tereny pod inwestycje dla prywatnych inwestorów. Koszt zadania wyniesie około 3 milionów złotych, a wykonawcą drogi będzie firma Skanska S.A. z Warszawy. Inwestycja ma być oddana do użytku w połowie 2014 roku.

Opłaty za wodę i ścieki bez zmian
Radni podjęli również uchwały dotyczące zbycia nieruchomości: niezabudowanej przy ul. Toruńskiej – wzdłuż drogi krajowej Nr 15 oraz zabudowanej budynkiem komunalnym przy ul. Kopernika. Na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji rada miasta uchwaliła nowe taryfy opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków. Nowe stawki utrzymane zostały na dotychczasowym poziomie. Przypomnijmy, że ostatnia podwyżka opłat miała miejsce w 2011 roku.
Rada miasta ustaliła również wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wyniesie ona 2,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie opłata za wpis do rejestru wyniesie 40 zł.
W najbliższym czasie utworzona zostanie Młodzieżowa Rada Miasta. Radni wyrazili zgodę na utworzenie MRM, nadając jej jednocześnie statut. Po przeprowadzenie wyborów szkolnych do 10 listopada tego roku, które wyłonią kandydatów do Młodzieżowej Rady – po 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zespołu Szkół – pierwsze posiedzenie MRM zwoła przewodniczący Rady Miasta Bolesław Zawadzki. Funkcję opiekuna młodych radnych rada miasta powierzyła wiceprzewodniczącemu rady Janowi Sarnowskiemu.

Kredyt długoterminowy i zmiany w budżecie
Wśród uchwał związanych z finansami miasta radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 miliona 350 tysięcy złotych na finansowanie planowanego deficytu miasta. Kredyt ten od początku zapisany był w planie budżetowym miasta na rok 2013, a jego zaciągnięcie umożliwi finansowanie wydatków z Rewitalizacją Łazienek Lubawskich oraz budową ulicy Lipowej. Zmieniając tegoroczny budżet radni na wniosek burmistrza zwiększyli między innymi wydatki na Przedszkole Miejskie oraz Przedszkole Niepubliczne, na prace związane z porządkowaniem terenu wewnątrz murów obwodowych ruin zamku biskupów chełmińskich, na remont obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zakup turbowentylatora oddymiającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie.

1.
2.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top