Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

18 grudnia odbyła się ostatnia sesja w tym roku. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu miasta na kolejny 2014 rok. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zarówno dla budżetu miasta Lubawa na rok 2014, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2039, a także pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta, radni uchwalili obydwa te dokumenty.
Na sesji radni podjęli też uchwały dotyczące zmiany Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych, zdecydowali o sprzedaży lokalu użytkowego (byłej kawiarni) przy ul. Rynek 6, a także o zawarciu porozumienia komunalnego z Gminą Miejską Iława. Porozumienie dotyczy opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Rada Miasta zdecydował również o nadaniu nazw ulicom oraz ronda. Trzy ulice położone przy ul. Lipowej otrzymały nazwy: Księcia Surwabuno, Biskupa Chrystiana oraz Jodłowej. Ich nazewnictwo wywodzi się z tradycji i historii ziemi lubawskiej oraz nawiązuje do opisu i grafiki herbu miasta. W uzasadnieniu do uchwały czytamy między innymi, że nazewnictwo ulic wynika z dążenia do upamiętnienia prapoczątku Lubawy i ziemi lubawskiej z czasów najdawniejszego udokumentowanego okresu historycznego. Nadając nazwy ulicom rada uwzględniła wielowiekową tradycję Lubawy, w tym wzór pochodzącej z XIV wieku miejskiej pieczęci stanowiący pierwowzór obecnego herbu miasta. Podejmując uchwałę radni mieli na uwadze przypadającą na rok 2016 rocznicę 800-lecia obchodów chrystianizacji tych terenów.
Aprobaty radnych nie uzyskała propozycja burmistrza Macieja Radtke, by powrócić do historycznej nazwy ulicy Aleje Hallera – obecna ul. Dworcowej w celu upamiętnienia wydarzenia, jakim był powrót Lubawy do Macierzy po prawie 150 latach niewoli w dniu 19 stycznia 1920 roku. Radni zdecydowali natomiast, by w zamian imieniem Generała Józefa Hallera nazwać rondo u zbiegu ulic: Dworcowej, Gdańskiej, Wyzwolenia oraz Przemysłowej.
Rada zatwierdziła również plany pracy stałych komisji oraz Rady na przyszły rok.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top