Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

W dniu 30 czerwca 2017 r., tj. w piątek o godz. 9.15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się  XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie oraz nadania Statutu;

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lubawie „Akademia Maluszka” oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat;

c/ zmieniająca uchwałę nr XVI/173/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa;

d/ uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa;

e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lubawa;

f/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2017-2039;

g/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2017 rok.

  1. Pytania i wolne wnioski.

  2. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

  3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Jan Sarnowski

Uwaga!

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8:00.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top