Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

W dniu 29 listopada 2017 r., tj. środa o godz. 9:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa .

Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b/ ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lubawa;

c/ zmiany Uchwały Nr XXXVIII/322/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubawa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa;

d/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2017-2039;

e/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2017 rok.

f/ zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta na rok 2018;

g/ zatwierdzenia planu pracy Rady na rok 2018.

  1. Pytania i wolne wnioski.

  2. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

  3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Sarnowski

Uwaga! Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8:00.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top