Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXIX zwyczajna sesja  Rady Miasta Lubawa

29 listopada odbyła się XXXIX zwyczajna sesja  Rady Miasta Lubawa. W toku obrad radni uchwalili program współpracy miasta Lubawa na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz ustalili wysokości stawek za zajęcia pasa drogowego na terenie Lubawy. Uchwała została podjęta na wniosek marszałka województwa, który – w związku z rozwojem sieci szerokopasmowej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w ramach realizacji „Planu Cyfrowego 2025” –   zwrócił się do gmin o obniżenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z ustawą o drogach oraz ustawą prawo telekomunikacyjne. W podejmowanej przez radnych Lubawy uchwale zostały uwzględnione obniżone stawki zgodnie z prośba Marszałka za prowadzenie robót w pasie drogowym oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niebędącej infrastrukturą „ostatniej mili” za zajęcie 1 m² pasa drogowego.

Stawki za zajęcie pasa drogowego zostały bez zmian i kształtują się następująco:

– za zajęcie do 20% szerokości jezdni – 3.00 zł/ m²/dobę

– za zajęcie powyżej 20% szerokości jezdni – 5,00 zł/ m²/dobę

– za zajęcie chodnika lub ścieżki rowerowej –  3,00 zł/ m²/dobę

– pasa zieleni lub pobocza – 2,50  zł/ m²/dobę

– dróg gruntowych – 2,00 zł/ m²/dobę

Ponadto na sesji Radni zatwierdzili plany prac stałych Komisji Rady oraz Rady Miasta Lubawa na 2018 rok.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top