Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

lubawapl_sesja_rady

W dniu 17 września 2014r /środa/ o godz. 9.00 w sali Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres I półrocza 2014 roku;

– uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku;

– opinia Komisji Rewizyjnej;

– podjęcie uchwały.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ pozbawienia kategorii drogi gminnej na odcinku ul. Składowej na terenie miasta Lubawa;

b/ zaliczenia drogi na terenie miasta Lubawa do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu;

e/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2014 rok.

6. Pytania i wolne wnioski.

7. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

dr inż. Bolesław Zawadzki

Uwaga!

W tym samym dniu wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa o godz. 8.00

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top