Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

24 października odbyła się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Podczas sesji z lubawskimi samorządowcami pożegnał się Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie st. bryg. Maciej Jasiński, który przeszedł na emeryturę. Burmistrz podziękował Komendantowi za udaną współpracę w ciągu minionych kilku lat.

Radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa w minionym roku szkolnym. Sprawozdanie dotyczy wielu aspektów związanych ze szkolnictwem prowadzonym przez gminę, m.in. ilości uczniów uczęszczających do placówek, liczbę kadry pedagogicznej wraz z podziałem na posiadane stopnie awansu zawodowego, wyniki z egzaminów końcowych, osiągnięcia uczniów, dowóz uczniów niepełnosprawnych czy wyposażenie sal lekcyjnych itp.

Zmianie uległa uchwała określająca stałe obwody głosowania. W związku ze zmianą przepisów wprowadzających Kodeksu Wyborczego od 1 stycznia 2017 roku co najmniej połowa z lokali wyborczych musi być przystosowana do osób niepełnosprawnych. W związku z tym lokal wyborczy w budynku Zespołu Szkół przy ulicy Gdańskiej został przeniesiony do Miejskiego Ośrodka Kultury, który posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę.

Rada podjęła nową uchwałę określającą przyznawanie nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom społecznym. W nowej uchwale uszczegółowione zostały kryteria wyboru przez Kapitułę kandydatów do wyróżnień i nagród. Kapituła ma uwzględniać zdobyte medale oraz zajęte miejsca w finałach – kolejno: Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Europy, Polski, Województwa, Powiatu oraz Miasta biorąc pod uwagę obecność dyscypliny sportu w programie Igrzysk Olimpijskich, liczbę zawodników w konkurencjach indywidualnych oraz liczbę drużyn w grach zespołowych lub konkurencjach sportowych zespołowych. Ponadto zmiany umożliwiają przyznanie nagrody zawodnikom mieszkającym na terenie miasta, a trenujących w klubach spoza Lubawy oraz drużynom biorących udział w konkurencjach sportowych zespołowych. Uchwała pozwala również na przyznanie nagrody specjalnej w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Radni uchwalili również regulamin lodowiska, które powstaje przy budynku gimnazjum. Z inwestycji będzie można korzystać już w grudniu tego roku. Lodowisko będzie czynne w okresie zimowym od 10.00 od 20.00, z wyjątkiem skrajnych temperatur (od -15 st do 10 st) oraz złych warunków atmosferycznych, kiedy obiekt będzie zamknięty. Korzystanie z lodowiska poza zajęciami szkolnymi oraz przedszkolnymi będzie odpłatne. Dzieci do 7 lat będą mogły korzystać z lodowiska tylko pod opieką dorosłych.

W trakcie sesji przyjęto również raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 2013 – 2016. Dokument ten zawiera stan rzeczowo – finansowy na dzień 31 grudnia 2016 r. w zakresie m.in. jakości wód i stosunków wodnych, gleby, hałasu i wibracji, ochrony przyrody i krajobrazu, źródeł odnawialnych energii i edukacji ekologicznej.

Podczas sesji radni uchwalili „Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Lubawa na lata 2018-2022”. Celem programu jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców gminy, poprawa stanu technicznego zasobów budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy i racjonalne gospodarowanie zasobem gminy.

Radni zatwierdzili nowe taryfy za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 roku. Z wnioskiem o podwyższenie stawek wystąpiło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które podwyżkę opłat uzasadniało m. in. występującą nadwyżką kosztów uzyskania przychodów nad osiąganymi przychodami. Wzrost cen ma doprowadzić do zmniejszenia strat w bieżącej działalności Spółki.

Stawka za zaopatrzenie w wodę i ścieki wzrośnie średnio o 4% w stosunku do opłat, jakie mieszkańcy Lubawy ponoszą obecnie. Dotychczas gospodarstwa domowe wnosiły do PWiK Sp. z o.o. opłaty za 1m³ wody oraz odprowadzanych ścieków opłatę w kwocie 8,58 zł. Od 1 stycznia 2018 roku łączna opłata za 1m3 wody i odprowadzanych ścieków ustalona została na poziomie 8,93 zł. Podwyżka wyniesie 0,35 zł. Skutki finansowe będące efektem podwyżki cen, jakie obciążą np. rodzinę 4 osobową przy założeniu, że w rodzinie na jednego jej członka zużycie wody wynosi 3 m³, wyniosą łącznie za wodę i ścieki 4,20 zł miesięcznie.

Kolejna uchwała wprowadzi możliwość regulowania należności podatkowych przy pomocy karty płatniczej w kasie urzędu. W taki sposób mieszkańcy będą mogli uiszczać podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu miasta. Opłaty za śmieci na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” będą przyjmowane tylko gotówką.

Podczas sesji radni określili nowe stawki podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2018 roku. Wprowadzone zmiany dotyczą opłat od gruntów oraz budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od gruntów wzrośnie o 1 grosz i wyniesie 0,90 zł za m2, a w przypadku budynków podwyżka wyniesie 1 zł i wzrośnie do stawki 21,90 za m2. Podwyższeniu uległ także podatek od budynków gospodarczych o 1,02 zł do wysokości 6,60 zł oraz od gruntów pozostałych o 0,03 zł do wysokości 0,45 zł. Właściciel domu jednorodzinnego, który posiada podwórko o powierzchni np. 500 m2, zapłaci wyższy podatek o 15 zł w skali roku, czyli 1,25 zł miesięcznie. Stawki od budynków mieszkalnych nie ulegną zmianie.

Radni wyrazili również zgodę na zaciągnięcie przez samorząd kredytu długoterminowego na finansowanie planowego deficytu budżetu miasta w 2017 roku w wysokości 3.280.000 złotych. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018-2025.

Decyzją Rady od 2018 roku samorząd będzie udzielać dotacji na wymianę pieca węglowego. Zadanie ma na celu dbanie o jakość powietrza w mieście oraz zwiększenie ilości proekologicznych źródeł ogrzewania w Lubawie. Mieszkaniec Lubawy, który posiada piec węglowy, będzie mógł otrzymać dofinansowanie w wysokości 3 tysięcy złotych na zakup pieca gazowego, elektrycznego, olejowego, opalanego ekogroszkiem, peletem lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. Dotacja będzie wypłacana „z góry” i będzie wymagała rozliczenia, czyli przedstawienia dokumentów zmiany źródła ogrzewania. Skorzystać z dotacji będą mogły także wspólnoty mieszkaniowe. W tym przypadku jej wysokość wyniesie 5 tysięcy złotych. Wnioski będą przyjmowane od 1 stycznia 2018 roku. O szczegółach będziemy mieszkańców informować.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top