Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Środki europejskie » 13-go w piątek…

13-go w piątek…

DSC06900

burmistrz Lubawy Maciej Radtke wraz ze skarbnikiem Danutą Szczepańską podpisali w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – poprawa ochrony przeciwpowodziowej. Zadanie będzie współfinansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze, działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne. Zakres prowadzonych prac będzie obejmował odmulenie, oczyszczenie i pogłębienie istniejących stawów wraz z regulacją i umocnieniem brzegów, przebudowane zostaną również ścieżki i mostki, czyli infrastruktura otaczająca stawy. Obydwa stawy zostaną połączone dodatkowo, oprócz istniejącego kanału, dodatkowym niewielkim stawem, co pozwoli zwiększyć powierzchnię lustra wody, a tym samym pojemność zbiorników. Wartość projektu jest szacowana na kwotę 1.138.320,72 złotych, a dofinansowanie będzie wynosić 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 910.656,56 złotych. Zakończenie tej części zadania planowane jest na czwarty kwartał przyszłego roku.
W roku przyszłym burmistrz miasta planuje rozszerzenie zadania związanego z rewitalizacją Łazienek między innymi o wymianę oświetlenia, uzupełnienie elementów małej architektury, nowe nasadzenia drzew i krzewów czy remont ciągów komunikacyjnych prowadzących do miejskiego parku. Wszystkie prace doprowadzą do poprawy estetyki jednego z najczęściej odwiedzanych miejsc w Lubawie.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top