Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » 19. stycznia Wolność wróciła do Lubawy

19. stycznia Wolność wróciła do Lubawy

19. stycznia Wolność wróciła do Lubawy

19 stycznia to lubawski 11. listopada, bo Lubawa na swoją niepodległość czekała dwa lata dłużej aż do 1920 roku. Z tej okazji burmistrz Lubawy Maciej Radtke wraz z zastępcą Sławomirem Jamrożym oraz prezydium Rady, czyli przewodniczącym Janem Sarnowskim i wiceprzewodniczącymi Iwoną Pruchniewską oraz Jerzym Brodowskim na cmentarzu tradycyjnie odwiedzili groby ojców lubawskiej niepodległości. Kwiaty jako wyraz wdzięczności i znicze – symbol pamięci zostały złożone na pomnikach: Franciszka Patera, Stanisława Wolskiego, Teofila Rzepnikowskiego, ks. Leona Kasyny oraz Władysława Lamparskiego.

Potem burmistrz, radni, kierownicy urzędu miasta oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek miejskich uczestniczyli w uroczystej Mszy Św.  w intencji wolności i pomyślności naszej Małej Ojczyzny w Kościele Św. Anny, której przewodniczył ks. Paweł Śliwiński.

Jak wyglądał powrót Lubawy do Ojczyzny?

W XIX i w początkach XX w. Lubawa należała do tych miast w Prusach Zachodnich, których mieszkańcami w zdecydowanej większości byli Polacy.

17 stycznia 1920 roku, w sobotę, urzędujący jeszcze niemiecki burmistrz Oskar Kude przekazał polskiemu komunistycznemu burmistrzowi Stanisławowi Wolskiemu inwentarz magistratu i urzędu policyjnego, a w niedzielę 18 stycznia 1920 roku, opuścił Lubawę. W tym też dniu ze swojego stanowiska ustąpił landrat Hans Lorenz von Versen, przekazując władzę w powiecie lubawskim delegatom Rady Ludowej – Leonardowi Raszkowskiemu i Teofilowi Rzepnikowskimu. Von Versen był ostatnim pruskim landratem – starostą powiatu lubawskiego, urząd sprawował od 1 grudnia 1916 do 20 stycznia 1920 roku.

Nadszedł upragniony dzień wolności – 19 stycznia 1920 roku. Po odejściu oddziału Grenzschutzu, około godziny 10.00 na rynku lubawskim pojawili się przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Po raz pierwszy zagrano hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”. W tym dniu ksiądz Leon Kasyna (Kassin) odprawił w farze lubawskiej dziękczynne nabożeństwo, podczas którego odśpiewano uroczyste „Te Deum” oraz „Boże coś Polskę”. Około godziny 13.00 od strony Montowa wmaszerowały oddziały wojska polskiego. Pułkownik Lisowski wraz z burmistrzem Wolskim udali się do Teofila Rzepnikowskiego, któremu wręczyli nominację na pierwszego polskiego starostę powiatu lubawskiego. Wkrótce rozpoczęła się repolonizacja Lubawy i powiatu lubawskiego.

Pierwszy starosta lubawski doktor medycyny Teofil Rzepnikowski mieszkał w Lubawie w latach 1868 – 1922. Był znanym działaczem społeczno – oświatowym, niepodległościowym, gospodarczym, organizatorem polskiej spółdzielczości w Lubawie i na Pomorzu. Organizacje i instytucje powstałe z jego inicjatywy dążyły do utrwalania polskości ziemi lubawskiej i do odzyskania niepodległości.

A. Korecki, Lubawa w okresie międzywojennym (1920-1939) [w:] Lubawa dzieje miasta i regionu, pod red. K. Grążawski, Lubawa 2016, str. 269.

 

 

 

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top