Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Środki europejskie » Kolejny projekt na Rewitalizację Łazienek będzie dofinansowany z funduszy europejskich

Kolejny projekt na Rewitalizację Łazienek będzie dofinansowany z funduszy europejskich

Kolejny projekt na Rewitalizację Łazienek będzie dofinansowany z funduszy europejskich

29 października w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie burmistrz Lubawy Maciej Radtke wraz ze skarbnikiem – Danutą Szczepańską podpisali umowę na dofinansowanie drugiego etapu rewitalizacji Łazienek Miejskich – zadania pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego – Łazienki Lubawskie – obszar rekreacyjny z komunikacją. Zadanie będzie współfinansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa 4 – „Rozwój, rekonstrukcja i rewitalizacja miast”, działanie 4.2 „Rewitalizacja miast”. Zakres drugiego etapu prac obejmuje budowę ciągów komunikacyjnych, nowego oświetlenia, sanitariatów oraz uporządkowanie starej i powstanie nowej, bogatszej szaty zieleni. Zaplanowany jest również atrakcyjny plac zabaw dla dzieci wraz z altanką dla matek karmiących. W ramach projektu przebudowane i dostosowane do postoju autokarów zostaną przyległe do Łazienek parkingi – przy cyfrowym Kinie „Pokój” oraz przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, a cały teren parku zyska nowe ogrodzenie. Kosztorysowa wartość projektu oszacowana została na kwotę 4.767.021, 39 złotych, a dofinansowanie wynieść ma 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Ostateczny koszt przedsięwzięcia z pewnością się zmniejszy, ponieważ część prac do wykonania zawiera poprzedni projekt dotyczący rewitalizacji tego terenu, na który miasto otrzymało dotację unijną w ramach środków, które pozostają w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Obecnie – zgodnie z uchwałą zarządu województwa – kolejne dofinansowanie rewitalizacji Łazienek ma wynieść 899.694,41 złotych z zastrzeżeniem, że kwota ta będzie ulegała zwiększeniu do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji w miarę pojawiania się oszczędności w wyniku innych konkursów związanych z rewitalizacją miast.
Przypomnijmy, że we wrześniu Lubawa otrzymała już dofinansowanie na Rewitalizację Lubawskich Łazienek na prace związane z poprawą ochrony przeciwpowodziowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze, działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne. W ramach pierwszego zadania zakres prowadzonych prac będzie obejmował odmulenie, oczyszczenie i pogłębienie istniejących stawów wraz z regulacją i umocnieniem brzegów, przebudowane zostaną również ścieżki i mostki, czyli infrastruktura otaczająca stawy. Obydwa stawy zostaną połączone dodatkowo, oprócz istniejącego kanału, dodatkowym niewielkim stawem, co pozwoli zwiększyć powierzchnię lustra wody, a tym samym pojemność zbiorników. Wartość projektu jest szacowana na kwotę 1.138.320,72 złotych, a dofinansowanie będzie wynosić 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 910.656,56 złotych.
Warto zaznaczyć, że oba etapy – pierwszy obejmujący głównie bagrowanie stawów i poprawę ochrony przeciwpowodziowej oraz drugi – utworzenie obszarów rekreacyjnych z komunikacją będą trwały równolegle, a ostateczny efekt rewitalizacji będzie można zobaczyć na koniec przyszłego roku.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top