Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ LUBAWA

  1. Rodzaj zadania: „Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów”
  • wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021 – 30 000 zł
  • wielkość środków przekazanych na realizację zadania w roku 2020 – 0 zł
  1. Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż 6.05.2021 r.do dnia 31.12.2021 r.
  2. Oferty należy składać w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Lubawa w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert – Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów”. Dla ofert składanych za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpłynięcia ofert do UM Lubawa.
  1. Szczegółowe informacje o konkursie wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konkursy ofert” oraz na stronie internetowej miasta (www.lubawa.pl).

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top