Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Miasta Lubawa do 2030 roku”

Konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Miasta Lubawa do 2030 roku”

Konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Miasta Lubawa do 2030 roku”

Konsultacje społeczne
„Strategii
Rozwoju Miasta Lubawa do 2030 roku

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu „Strategii Rozwoju Miasta Lubawa do 2030 roku”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu wraz z jego załącznikiem („Diagnozą społeczno-gospodarczą Gminy Miejskiej Lubawa”).

Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentów wyłącznie na Formularzu konsultacyjnym projektu „Strategii Rozwoju Miasta Lubawa do 2030 roku” w terminie do 09.02.2022 r. w formie:

  1. drogą elektroniczną na adres: urzad-miasta@lubawa.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);

  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Miasta Lubawa do 2030 roku”, decyduje data wpływu);

  3. bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta Lubawa (pok. nr 1).

Dokumenty w wersji elektronicznej można pobrać ze strony http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=174731

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia
i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Miasta Lubawa

                                         /-/ Maciej Radtke

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top