Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Inne » Lubawa liderem Warmii i Mazur! I i II miejsce w rankingach województwa dla naszego miasta!

Lubawa liderem Warmii i Mazur! I i II miejsce w rankingach województwa dla naszego miasta!

Lubawa liderem Warmii i Mazur! I i II miejsce w rankingach województwa dla naszego miasta!

27 lutego na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie odbyła się konferencja poświęcona zrównoważonemu rozwojowi społeczno – gospodarczemu jednostek samorządu terytorialnego. W jej trakcie uhonorowane zostały te samorządy, które zajęły najwyższe lokaty w rankingach: „Zrównoważony rozwój JST Warmia – Mazury” oraz „Dynamika liczby osób pracujących Warmia – Mazury”.

Konferencję otworzył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych – prof. dr hab. Roman Kisiel. Wyniki rankingów przestawił prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak, autor ogólnopolskiego rankingu JST, na co dzień związany z Politechniką Warszawską.

Lubawa została liderem w rankingu określającym liczbę osób pracujących. 1. miejsce naszemu miastu dał rekordowo wysoki wskaźnik liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców, który wyniósł 523 osoby. Dla porównania 2. Działdowo uzyskało wskaźnik 317 osób, a 3. w tej klasyfikacji Ostróda – 261. Lubawa na tle innych miast w województwie wyróżnia się również dodatnim saldem migracji, wyższym niż stolica naszego województwa – Olsztyn, a także niską liczbą bezrobotnych oraz wysoką liczbą podmiotów gospodarczych na terenie miasta.

W drugim rankingu „Zrównoważony rozwój JST” Lubawa zajęła 2. miejsce, liderem w tej klasyfikacji był Olsztyn, którego rekordowo wysokie wydatki inwestycyjne związane z budową linii tramwajowych dały mu 2. miejsce w rankingu ogólnopolskim w kategorii „miasta na prawach powiatu”. W rankingu regionalnym Olsztyn został sklasyfikowany w kategorii miast razem z Lubawą, stąd 2. miejsce naszego samorządu, ponieważ w rankingu ogólnopolskim w kategorii gmin miejskich, Lubawa była notowana najwyżej. 3. w tej kategorii był Lidzbark Warmiński.

W związku z dobrymi wynikami Lubawy w ogólnopolskim Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST (ostatnio miejsce 7.), w którym od kilku lat nasze miasto obecne jest w pierwszej „10”, organizatorzy poprosili burmistrza Lubawy o zdradzenie „recepty” na tak dobre wyniki pracy samorządu. Burmistrz Maciej Radtke podkreślił, że dobre wyniki to praca kilku ostatnich samorządów i konsekwentnej polityki, polegającej między innymi na stwarzaniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości, które przygotowały tereny inwestycyjne oraz operatywności samych przedsiębiorców, którzy stanowią koło zamachowe lokalnego życia gospodarczego. Zastrzegł, że miasto, jak sama nazwa wskazuje, musi rozwijać się w sposób zrównoważony, czyli oprócz inwestycji miejskich, trzeba inwestować w społeczeństwo w myśl reguły: nie przeszkadzać i wspierać, tak, by sami mieszkańcy chcieli wespół z samorządem tworzyć miasto, w którym „chce się żyć”.

Podczas konferencji swoje prelekcje wygłosili dr hab. Wiesława Lizińska, dr hab. Renata Marks – Bielska oraz Piotr Burczyk, który przedstawił prezentacje na temat funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Olsztynie.

W obydwu rankingach zostało uwzględnionych 15 wskaźników, które określają rozwój społeczny, gospodarczy oraz ekologiczny gminy:

 1. wydatki majątkowe inwestycyjne per capita, za każde 10 zł przyznano 1 punkt,

 2. procent wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy, za każdy procent przyznano 1 pkt,

 3. wydatki na transport i łączność per capita, za każde 10 zł przyznano 1 punkt,

 4. procent wydatków na transport i łączność w wydatkach budżetu gminy, za każdy procent przyznano 1 punkt,

 5. procent dochodów własnych w dochodach budżetu gminy, za każdy procent przyznano 1 punkt,

 6. liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, za każdy podmiot przyznano 1 punkt,

 7. liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, za każdą osobę pracującą przyznano 1 punkt,

 8. liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców, za każdą osobę bezrobotną przyznano minus 1 punkt,

 9. napływ ludności na 1000 mieszkańców, za każdą osobę przyznano 1 punkt, odpływ ludności na 1000 mieszkańców

 10. odpływ ludności na 1000 mieszkańców, za każdą osobę przyznano minus 1 punkt,

 11. liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na na 1000 mieszkańców, za każdego absolwenta przyznano 1 punkt,

 12. procent ludności objętej wodociągami, za każdy procent przyznano 1 punkt,

 13. procent ludności objętej kanalizacją ścieków, za każdy procent przyznano 1 punkt,

 14. procent ludności objętej kanalizacją ścieków, za każdy procent przyznano 1 punkt,

 15. procent ludności objętej oczyszczalnią ścieków, za każdy procent przyznano 1 punkt.

 

  

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top