Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Lubawa opowiada się za przebiegiem drogi ekspresowej S5 w Wariancie II (zielonym)

Lubawa opowiada się za przebiegiem drogi ekspresowej S5 w Wariancie II (zielonym)

Lubawa opowiada się za przebiegiem drogi ekspresowej S5 w Wariancie II (zielonym)

7 października br. odbyła się konferencja w formie online zorganizowana przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie podsumowująca dotychczasowe prace nad Studium Korytarzowym dla projektowanej drogi S5 na odcinku Ostróda (S7) – Nowe Marze (A1).

Plan ten to kolejny duży krok w nadrabianiu zaległości komunikacyjnych i transportowych regionu Warmii i Mazur. Do wzięcia udziału w konsultacjach burmistrz miasta Maciej Radtke zaprosił także lubawskich przedsiębiorców. Słaby dostęp do dróg szybkiego ruchu to największa przeszkoda w dorównywaniu konkurencji w branży gospodarczej, a także Mieszkańców w innych sferach życia społecznego, bo wykluczenia komunikacyjnego od wielu lat doświadczamy na co dzień. Na terenie Lubawy usytuowały się i prowadzą działalność firmy znane w całym kraju i poza jego granicami, takie jak: Ikea Industry, Grupa Szynaka Meble, Libro, Oristo, ale i wiele mniejszych będących kooperantami tych dużych czy też prowadzących swoja odrębną działalność.

W Lubawie funkcjonuje wiele znaczących podmiotów gospodarczych, które zatrudniają kilka tysięcy pracowników. Dla większości przedsiębiorstw podstawą funkcjonowania jest transport samochodowy. Tylko w Ikea Industry każdego dnia do zakładu wjeżdża i wyjeżdża około 400 samochodów ciężarowych (tirów), co rocznie daje liczbę ponad 100 tysięcy pojazdów obsługujących tylko ten jeden zakład pracy. Jeśli uwzględnimy pozostałych przedsiębiorców, liczba ta będzie kilkukrotnie wyższa. Z roku na rok firmy zwiększają produkcję oraz powiększają swoją bazę produkcyjną i magazynową. Przykładem na zobrazowanie takich działań są dane z prowadzonych przez samorząd lubawski zwolnień podatkowych wprowadzonych uchwałą Rady Miasta w 2015 roku w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat przedsiębiorstwa na terenie Lubawy rozpoczęły inwestycje, których ogólna wartość wynosi 121 milionów 730 tysięcy złotych. W ich wyniku powstają nowe obiekty do działalności o łącznej powierzchni kolejnych ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych. Ta pomoc i zachęta dla przedsiębiorców uchwalana jest przez samorząd w każdej perspektywie unijnego programowania i będzie kontynuowana w następnych latach. Łączna powierzchnia, na której swoją działalność w Lubawie prowadzą przedsiębiorstwa, wynosi ponad 103 ha.

27 marca 2020 roku Rada Miasta Lubawa przyjęła apel dotyczący budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy (A1) – Ostróda (S7), który został skierowany do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Ministra Infrastruktury, posłów i senatorów województwa warmińsko – mazurskiego, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad. Apel argumentuje zasadność przebiegu drogi ekspresowej S5 przez teren Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Gminy Lubawa (Wariant 2 – zielony).

Analiza danych z lokalnych przedsiębiorstw pokazuje, że przygotowane Studium w sposób niewystarczający uwzględnia potencjał gospodarczy subregionu Warmii i Mazur, jakim jest historyczna ziemia lubawska. Argumentami w tej kwestii mogą być:

  • słaby dostęp do dróg szybkiego ruchu, co jest przeszkodą dla lubawskich przedsiębiorców w konkurowaniu z innymi firmami, w tym branży meblarskiej, dla której transport ciężarowy jest podstawą funkcjonowania,
  • duża liczba pojazdów ciężarowych obsługujących miejscowe zakłady; tylko do jednego z nich wjeżdża i wyjeżdża około 100 tysięcy tirów rocznie, a jeśli uwzględnimy pozostałych przedsiębiorców, liczba ta będzie kilkukrotnie wyższa,
  • zatrudnienie kilku tysięcy pracowników, którzy do zakładów na naszym terenie dojeżdżają nie tylko z Iławy, pozostałej części powiatu iławskiego, ale także nowomiejskiego, ostródzkiego czy działdowskiego;
  • nieustanny rozwój bazy produkcyjnej i magazynowej, na co mają wpływ zwolnienia podatkowe w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wprowadzone uchwałą Rady Miasta. Tylko na przestrzeni ostatnich pięciu lat przedsiębiorstwa w Lubawie rozpoczęły inwestycje o wartości 121 milionów 730 tysięcy zł. W ich wyniku powstają nowe obiekty do działalności o łącznej powierzchni ponad 60 tysięcy m. kw., a łączna powierzchnia, na której swoją działalność prowadzą przedsiębiorstwa, już dzisiaj wynosi ponad 103 ha i stale rośnie;
  • większy średni dobowy ruch pojazdów na drodze DK 15 (Lubawa) niż na DK 16, (dane z 2015 roku, badania prowadzone są co 5 lat i na podstawie tego roku będą zaktualizowane);
  • mniejsza ingerencja w środowisko naturalne w przypadku realizacji wariantu II, przebiegającego przez teren Gminy Wiejskiej Lubawa oraz Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Należy także zwrócić uwagę, że po wykonaniu nowego przebiegu S5 w wariancie II, który docelowo miałby połączenie z budowaną obecnie obwodnicą Nowego Miasta Lubawskiego, kosztowna modernizacja DK 15 mogłaby być znacząco ograniczona, co w konsekwencji pozwoli zaoszczędzić ogromne środki finansowe.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top