Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Lubawa prorodzinna i dobra do życia

Lubawa prorodzinna i dobra do życia

Lubawa prorodzinna i dobra do życia

Listopad i grudzień obfitują w wyniki ogólnopolskich rankingów. Są podsumowaniem pracy samorządów oraz wskazówką dla włodarzy, czy obrana droga rozwoju gminy jest słuszna i korzystna dla Mieszkańców.

Ranking „Gmina dobra do życia” został opublikowany przez Serwis Samorządowy PAP (Polskiej Agencji Prasowej) i opracowany na podstawie 63 wskaźników, opracowanych przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk, a zgrupowanych według 10 obszarów aktywności człowieka: środowisko naturalne, rozwój demograficzny, rozwój społeczno – ekonomiczny, rynek pracy, warunki mieszkaniowe, infrastruktura osadnicza i ład przestrzenny, zdrowie i bezpieczeństwo, dostępność i jakość usług, dziedzictwo, kultura i rekreacja, spójność i aktywność społeczna, które wspólnie tworzą Wskaźnik Jakości Życia.

Metodologia

Wśród badanych czynników znalazły się te bezpośrednio związane z działaniami lokalnego samorządu, jak i te, które od niego nie zależą, ale mają niebagatelny wpływ na jakość życia. Ze względu ma reprezentatywność autorzy jako grupę, dla której odnosi się Ranking, wybrali typową rodzinę składająca się z rodziców, dzieci w trakcie nauki szkolnej oraz dziadków. W tym roku dzięki współpracy z Instytutem Pokolenia opracowany został również wskaźnik 6OFR (6 Obszarów Funkcjonowania Rodziny) określający, w jakim stopniu gmina może wpływać na poczucie szczęścia oraz satysfakcji rodzin, a obejmuje on następujące dziedziny: podstawy materialne, zdrowie, rekreację i sport, kulturę, trwałość więzi oraz tożsamość.

Klasyfikacja ogólna została podzielona na kategorie: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu ziemskiego, gminy miejskie i miejsko – wiejskie z miastem powyżej 5 tysięcy mieszkańców oraz gminy wiejskie i miejsko – wiejskie z miastem poniżej 5 tysięcy mieszkańców. Klasyfikacja obrazuje jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. W ogólnodostępnej informacji o wynikach Rankingu autorzy wskazali 50 gmin z najlepszymi wynikami, czyli najwyższym Wskaźnikiem Jakości Życia z każdego województwa.

5 miejsce w naszym województwie

Lubawa została wyróżniona wśród gmin z najwyższym wskaźnikiem 6OFR, czyli tych przyjaznych dla rodzin. W kategorii gminy miejskie i gminy miejsko – wiejskie z miastem powyżej 5 tysięcy mieszkańców Lubawa zajęła 2. miejsce za Gminą Miejsko – Wiejską Gogolin z województwa opolskiego. W ogólnopolskim Rankingu obejmującym wszystkie gminy w Polsce daje to naszemu Miastu 105 miejsce. Warto wspomnieć, ze wśród 15 gmin reprezentujących po 3 najlepsze z każdej kategorii tylko Lubawa reprezentowała województwo warmińsko – mazurskie!

W Rankingu „Gmina Dobra do Życia” opierającym się na wysokości Wskaźnika Jakości Życia, Lubawa zajmuje 394 miejsce w Polsce oraz 5 w województwie warmińsko – mazurskim, uzyskując wynik 57,48 punktów. Wyprzedzają nas: Stawiguda (lider województwa), Olsztyn, Dywity oraz Elbląg. Z powiatu iławskiego w pierwszej 50-tce gmin z województwa warmińsko – mazurskiego poza Gminą Miejską Lubawa znalazły się również Gmina Miejska Iława (7 miejsce), Gmina Wiejska Iława (12 miejsce), Gmina Miejsko – Wiejska Susz (39 miejsce) oraz Gmina Wiejska Lubawa (49 miejsce).

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top