Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Lubawa wysoko w ogólnopolskim Rankingu

Lubawa wysoko w ogólnopolskim Rankingu

Lubawa wysoko w ogólnopolskim Rankingu

7. listopada odbyła się ogólnopolska konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”. Tym razem Gmina Miejska Lubawa, zajmując w Rankingu w swojej kategorii 22 miejsce w Polsce nie otrzymała dyplomu, co nie zmienia faktu, że w kategorii gmin miejskich zajmuje najwyższe miejsce w warmińsko – mazurskim.

Ten wynik należy postrzegać jako duży sukces, biorąc po uwagę, że druga warmińsko – mazurska gmina miejska Działdowo w ogólnopolskim Rankingu uplasowała się na 75. miejscu. Analizie zostały poddane dane za 2021 rok.

– Zawsze jest niedosyt, że nie jesteśmy w pierwszej „dziesiątce”, w której plasowaliśmy się praktycznie nieprzerwanie od 2011 roku, ale patrząc czysto obiektywnie, to powód do dumy, ponieważ porównując się do gmin o podobnych warunkach do rozwoju, czyli tych z Warmii i Mazur, wypadamy bardzo korzystnie. Nie ukrywam, że tak dobre wyniki w niezależnych rankingach to efekt pracy całego zespołu, który tworzą pracownicy Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek i to jest jedna z tych okazji, kiedy chcę za tę pracę podziękować – tak wynik Lubawy podsumował burmistrz Maciej Radtke.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego został opracowany przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka i powstaje w oparciu o analizę wskaźników definiujących rozwój gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska takich, jak: wydatki majątkowe inwestycyjne oraz ich procent w budżecie gminy, wydatki na transport i łączność oraz ich procent w wydatkach budżetu, procent dochodów własnych w dochodach budżetu gminy, liczba podmiotów gospodarczych oraz liczba osób pracujących i bezrobotnych na 1000 mieszkańców, napływ i odpływ ludności, liczba absolwentów szkół średnich, procent radnych z wyższym wykształceniem, procent ludności objętej wodociągami, kanalizacją oraz oczyszczalnią ścieków. Konkurs uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego, a ich analiza odbywa się bez udziału samorządów. Partnerem Rankingu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Zdjęcie przedstawia burmistrza – Macieja Radtke, kierownika referatu Urzędu – Sławomira Jamrożego oraz prof. Eugeniusza Sobczaka – autora rankingu.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top