Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Opieka „po sąsiedzku”

Opieka „po sąsiedzku”

Opieka „po sąsiedzku”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadza nową formę usług opiekuńczych, które mogą świadczyć sąsiedzi osoby potrzebującej. W ten sposób potrzebujący będzie otoczony należytą opieką, a pomagający poza „dobrym uczynkiem” otrzyma rekompensatę finansową za udzielone wsparcie.

Usługi sąsiedzkie świadczone są w miejscu zamieszkania potrzebującego i polegają na zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, wykonaniu prostych zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych oraz zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Obejmują np. wspólne wyjście na spacer, załatwienie spraw urzędowych, robienie zakupów, pomoc przy przygotowaniu posiłku lub posprzątaniu mieszkania. Świadczone są osobom dorosłym samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy lub pozostającym w rodzinie, która z różnych powodów nie może zapewnić należytej opieki. Usługi przyznawane są na wniosek zainteresowanego lub przedstawiciela ustawowego, także z urzędu za ich zgodą, po przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego na mocy decyzji administracyjnej.

Potrzebujący ponosi koszt usługi w zależności od posiadanego dochodu, maksymalnie jest to 23,20 zł, a pozostała część pokrywana będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość całkowitego zwolnienia beneficjenta usług z odpłatności. Maksymalny wymiar czasowy udzielanego w ten sposób wsparcia nie może przekroczyć 14 godzin tygodniowo.

Pomoc w formie usług sąsiedzkich świadczona może być przez wskazaną przez wnioskodawcę osobę mieszkającą w sąsiedztwie spełniającą wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej. Osoba ta powinna być pełnoletnia, nie może być członkiem rodziny potrzebującego i musi ukończyć szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, które jest finansowane przez MOPS oraz uzyskać akceptację osoby potrzebującej oraz organizatora usług.

Poza nowo wprowadzonymi usługami sąsiedzkimi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia pomoc w formie organizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Więcej informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu 89 645 28 55.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top