Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Październikowa sesja Rady Miasta

Październikowa sesja Rady Miasta

Październikowa sesja Rady Miasta

30. października radni zebrali się w piwnicach Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej podczas zwyczajnej sesji Rady Miasta. Obrady rozpoczęły się od przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa oraz o oświadczeniach majątkowych radnych oraz kierownictwa Urzędu Miasta.

W toku obrad Rada wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego. Dotacja celowa w wysokości 5 tysięcy złotych została przekazana na zakup materiałów edukacyjnych i sprzętu sportowego dla społeczności szkolnej Zespołu Szkół z okazji Jubileuszu 150 – lecia szkolnictwa średniego w Lubawie, a jej promesę w formie czeku burmistrz oraz radni przekazali staroście iławskiemu podczas oficjalnych uroczystości szkolnych.

Nowe opłaty

Uchwałą Rady Miasta Lubawa o 3 złote wzrosły stawki opłaty targowej. Opłata jest kosztem ponoszonym za całodniowy handel na targowisku miejskim przy ulicy Kopernika, Łąkowej lub innym miejscu w Lubawie poza wyżej wyznaczonymi. Opłaty w zależności od formy dystrybucji towarów wahają się od 18 do 38 złotych za dzień.

Z 650 do 690 złotych wzrosła opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Akademia Maluszka”. Planowana podwyżka uwzględnia średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych na poziomie 106 %. Wzrost opłaty za Żłobek nie powinien stanowić wielkiego obciążenia dla osób korzystających z usług placówki, ponieważ w dalszym ciągu samorząd miasta Lubawa będzie w znacznym stopniu dofinansowywać działalność Żłobka, a poza tym cały czas obowiązuje rządowy mechanizm dopłat do żłobków. Rodzice dzieci uczęszczających do każdego żłobka otrzymują stałą wsparcie w wysokości 400 zł albo 500 zł w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Ponadto nadal obowiązują zniżki i zwolnienia wprowadzone przez Radę Miasta Lubawa. W ramach tych ulg opłata za pobyt dziecka w Żłobku ulega obniżeniu o:

– 30 % – dla osoby samotnie wychowującej dziecko, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 64 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,

– 50 % na drugie dziecko z rodziny w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza jednocześnie ze swoim rodzeństwem,

– 80 % na trzecie i kolejne dziecko z rodziny w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza jednocześnie ze swoim rodzeństwem,

– 15 % dla rodzica, prawnego opiekuna posiadającego Lubawską Kartę Mieszkańca,

– 10 % dla rodzica, prawnego opiekuna posiadającego Kartę Przyjaciela Lubawy”.

Zwiększeniu uległa również kwota za wychowanie przedszkolne. Opłata ta wzrosła z 1,14 zł za godzinę do 1,30 zł. Pomimo, że na pierwszy rzut oka, ta podwyżka może niepokoić rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego, to jednak uspokajamy, bo  pierwsze 5 godzin dziennie wychowania przedszkolnego jest za darmo (opłata dotyczy tylko kolejnych godzin pobytu dziecka), a po drugie mało kto rzeczywiście taką opłatę ponosi, ponieważ w 100 % są z niej zwolnieni mieszkańcy posiadający Lubawską Kartę Mieszkańca lub lubawską Kartę Dużej Rodziny, a w 50 % osoby legitymujące się Kartą Przyjaciela Lubawy.

Nowe podatki

Rada Miasta Lubawa uchyliła uchwałę udzielającą dotacji Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 537 w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego na ulicy Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ulicą Biblii Gutenberga do skrzyżowania z  ulicą Ogrodową. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest trwająca procedura przetargowa i uzasadnione ryzyko braku rozpoczęcia robót w bieżącym roku. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dotacja celowa na to zadanie przekazana zostanie w roku 2024.

W 2024 roku zmienią się stawki podatku od nieruchomości oraz środków transportowych. Proponowane w uchwale stawki w tych podatkach są zgodne z górną granicą tych stawek przewidzianą w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a ich wzrost w stosunku do obowiązujących obecnie w 2023 roku, a uchwalonych w roku 2022, wynosi średnio 14,26 % i wynika ze wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 roku ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urząd Statystycznego w dniu 17 lipca 2023 r.

Podwyżka stawek podatku od nieruchomości związana jest  m. in. z

– podwyżką minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4 242,00 zł, a od lipca 4 300,00 zł,

– wzrostem pochodnych od wynagrodzeń,

– wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych o 15 %.

W roku 2024 będą obowiązywały następujące stawki podatku od nieruchomości:

– od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,30 zł od 1 m² powierzchni,

– od gruntów pozostałych, m. in. działek, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa – 0,71 zł od 1 m² powierzchni,

– od budynków mieszkalnych 1,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

– od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 32,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

– pozostałych, w tym m. in. budynków gospodarczych wolnostojących, garaży, szopek – 11,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

W praktyce oznacza to, że właściciel mieszkania o powierzchni 50 m2 zapłaci podatek za swoje mieszkanie wyższy o 7 złotych 50 groszy w skali roku, biorąc pod uwagę, że wysokość tego podatku będzie wyższa o 15 groszy na 1 m2. Natomiast dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, np. od powierzchni 1 000 m2 opłata z tytułu podatku wyniesie ok. 310 złotych miesięcznie więcej, bo podatek będzie wyższy o 3 zł 72 grosze na 1 m2.

Pozostałe stawki podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od środków transportowych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawa.

W związku ze wzrostem kosztów osobowych radni wyrazili zgodę na zwiększenie stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie obiektów zarządzanych przez jednostkę, w tym nowy obiekt, który rozpocznie funkcjonowanie od przyszłego roku, a jest nim boisko piłkarskie ze sztuczną trawą.

Zmiany w budżecie

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone inwestycje zakwalifikowane do finansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Pierwsze dotyczy remontu trybuny Stadionu Łazienkowskiego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie wraz z wymianą krzesełek oraz budową zadaszenia nad częścią trybun. Zakupione zostaną również nowe wiaty dla piłkarzy przy boisku głównym i treningowym, a także powstanie budynek gospodarczy do przechowywania maszyn do pielęgnacji boisk oraz sprzętu sportowego. Wartość tego zadania oszacowana została na 2 miliony 200 tysięcy złotych przy 10 procentowym wkładzie środków własnych. Drugie natomiast obejmie modernizację dróg i ciągów komunikacyjnych, a wśród nich m. in.:

– budowę ulicy Wiśniowej po obu stronach ulicy Sadowej wraz z przejściem do ulicy Bolesława Chrobrego,

– budowę ulicy Jabłoniowej,

– budowę ulicy Porzeczkowej,

– przebudowę i budowę ulicy Sądowej na odcinku do ulicy Stanisława Wolskiego,

– przebudowę ulicy Kościelnej,

– budowę wyniesionych przejść dla pieszych: na ul. Rzepnikowskiego przy Przedszkole Niepubliczne Smerfolandia i Bajkolandia w Lubawie oraz na ul. Gdańskiej przy Zespół Szkół w Lubawie

– utwardzenie terenu pomiędzy garażami na ul. Warszawskiej,

– remont przejścia pomiędzy ulicami: Matejki, Żeromskiego i Prusa,

– remont chodnika na osiedlu „stara Gdańska” przy Zespół Szkół w Lubawie,

– remont parkingu na osiedlu „nowa Gdańska” naprzeciw Zespół Szkół w Lubawie.

Wartość tego zadania oszacowana została na ponad 7 milionów 330 tysięcy złotych przy 5 procentowym wkładzie własnym.

 

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top