Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Prawie na półmetku

Prawie na półmetku

Prawie na półmetku

Kilka tygodni temu minęły dwa lata obecnej kadencji samorządu. Zapraszamy na krótkie podsumowanie przeprowadzonych w tym czasie inwestycji. Poniżej przedstawiamy te, które zakończyły się w tej kadencji. Trzeba jednak podkreślić, że zanim nastąpi przysłowiowe „wbicie łopaty”, przygotowania trwają często dłużej, niż sama fizyczna realizacja zadania. Najpierw trzeba opracować i uzgodnić ze wszystkimi właściwymi służbami dokumentację techniczną, czyli projekt, a następnie znaleźć źródło finansowania dla konkretnej inwestycji, co wcale nie jest takie oczywiste i proste, bo to dysponent funduszy decyduje, na jakie zadania i na jakich warunkach może udzielić wsparcia finansowego dla beneficjenta. Stąd też projekty przygotowywane są pod konkretne programy pomocowe, bo z naszych podatków nie jesteśmy w stanie zrealizować kosztownych zadań, które poprawiają standard życia w naszym mieście.

Modernizacja układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska

Zadanie dotyczyło rozbudowy układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską – przy budynku nr 32 do zjazdu z ronda im. Gen. J. Hallera – przy budynku nr 40 wraz z drogą wewnętrzną za blokiem nr 32. Zakres robót obejmował m.in. budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz z trylinki, budowę zjazdów, chodników, ścieżki rowerowej, parkingu, oświetlenia oraz uzupełnienie kanalizacji deszczowej. Ponadto przebudowane zostało i wyniesione skrzyżowanie z ul. Gdańską, co wpłynęło na ograniczenie prędkości pojazdów i poprawiło bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Zadanie było realizowane od stycznia 2018 roku do sierpnia roku 2019. Wartość zadania wyniosła prawie 1 milion 316 tysięcy złotych. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych.

Budowa ul. Borek

Zadanie realizowane jest etapami. Najpierw wykonany został ciąg pieszo – rowerowy wraz ze zjazdami wzdłuż ulicy na odcinku od ronda przy drodze krajowej Nr 15 do zakładów produkcyjnych IKEA, a następnie powstał nowy przepust na rzece Elszka wraz z jezdnią nad przepustem. W ramach prac wybudowana została także kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Elszka, oświetlenie drogowe oraz przebudowana została kolizja sieci wodociągowej. Wartość dotychczasowych prac wyniosła ponad 2 miliony 383 tysiące złotych. Ikea Industry wsparło finansowo inwestycję w kwocie 700 tysięcy złotych. Zadanie realizowane było od maja 2018 roku do października roku 2020. Do wykonania pozostała najdroższa część inwestycji, a więc budowa nowej drogi o konstrukcji dla pojazdów ciężarowych wraz z asfaltową nawierzchnią. Wartość tego zadania szacowana jest na ponad 3 miliony złotych. Dzisiaj wiemy już, że zadanie zostało zarekomendowane przez wojewodę warmińsko – mazurskiego do otrzymania dofinansowania ze środków rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Czekamy na ostateczną decyzję oraz wysokość ewentualnego dofinansowania. Właśnie od wysokości dotacji zależy, czy w tym roku nadal będziemy kontynuować budowę tej drogi.

Rozbudowa ul. Kazimierza Wielkiego

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane związane z rozbudową ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od skrzyżowania ul. Dworcowej do ul. Bolesława Chrobrego. Zakres prac obejmował wykonanie nowej konstrukcji jezdni, budowę chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz miejsc parkingowych. Wartość zadania wyniosła ponad 1 milion 134 tysiące złotych, w tym pozyskane środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 548 tysięcy złotych. Inwestycja realizowana była od czerwca do listopada 2019 roku.

Budowa ciągu pieszego z kładką pomiędzy ul. B. Chrobrego i ul. Wł. Jagiełły

Zakres robót obejmował budowę chodnika (ciągu pieszego) wraz z przepustem w ciągu rowu melioracyjnego, umocnienie skarp rowu i budowę oświetlenia. Wartość zadania wyniosła ponad 117 tysięcy złotych, a zadanie, które zostało sfinansowane ze środków własnych w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego, zostało zrealizowane w okresie od sierpnia do października 2019 roku.

Modernizacja Kina „Pokój”

W ramach projektu wykonane zostały prace budowlane polegające na wymianie instalacje technicznych, w tym przeciwpożarowej, elektrycznej, wentylacyjnej i grzewczej. Ściany w holu (częściowo) oraz w sali kinowej zostały wyłożone okładziną drewnopodobną z płyt akustycznych, co poprawiło jakość oglądania filmów. Po modernizacji sala dla widzów w poszczególnych rzędach charakteryzuje się jeszcze większą różnicą poziomów, a nowe fotele zostały zamontowane naprzemiennie. W sali kinowej powstały też miejsca dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt zyskał nowe poszycie dachowe i elewację z płyt, która nie tylko zmieniła wizualizację budynku, ale przede wszystkim podniosła walory termomodernizacyjne. Zagospodarowany został teren przyległy włącznie z budową zewnętrznego tarasu, urządzeniem zieleni i wyposażeniem w elementy małej architektury.

W ramach inwestycji obiekt został podłączony do sieci ciepłowniczej, natomiast pomieszczenia po kotłowni zaadaptowane zostały na sale do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Łączna wartość realizowanego od września 2018 do października 2019 roku projektu wyniosła ponad 4 miliony 322 tysiące złotych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2 miliony 218 tysięcy złotych.

Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym

Inwestycja obejmowała budowę ulicy Spichlerzowej i Biskupiej oraz modernizację parku zieleni u zbiegu ulic Dworcowej oraz Gdańskiej.

W ramach prac prowadzonych w obszarze starego miasta wykonana została przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury, czyli koszami na śmieci, kulami granitowymi ograniczającymi ruch pojazdów, ławą kamienną, stojakami na rowery. Powstała nowa kanalizacja deszczowa z przyłączami do poszczególnych obiektów i zamontowane zostało także nowe oświetlenie uliczne.

Modernizacja parku natomiast objęła budowę i przebudowę ciągów pieszych, budowę nowego oświetlenia parkowego, montaż ścieżki przeszkód dla najmłodszych i elementów małej architektury – ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery oraz uporządkowanie terenów zielonych wraz z nowymi nasadzeniami. Zamontowany został także monitoring wizyjny. Ponadto w ramach prac wybudowane zostało nowe ogrodzenie od strony Komisariatu Policji oraz wyburzony został stary budynek gospodarczy oraz rampa dla samochodów.

Obie inwestycje realizowane były równocześnie od września 2019 roku do września roku 2020. Łączna wartość zadań wyniosła prawie 2 miliony 280 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie unijne w wysokości ponad 1 miliona 824  tysięcy złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Rewitalizacja centrum – utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich

Zadanie polegało na zaadaptowaniu zachowanej substancji dawnego Zamku Biskupów Chełmińskich na Centrum Aktywności Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu po byłym zamku, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogą dojazdową. W ramach tego projektu przeprowadzono prace rewitalizacyjne związane z przywróceniem funkcji użytkowej piwnic, w tym prace archeologiczno – konserwatorskie polegające na zabezpieczeniu zabytkowych piwnic południowego, wschodniego i częściowo północnego skrzydła zamku, a nadbudowany parter przystosowany został do prowadzenia działalności Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej.

W piwnicach utworzone zostały: sala konferencyjna, pokój konferencyjny oraz foyer i toalety. W kondygnacji parteru znajdują się pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, toalety oraz pomieszczenia techniczne. Ponadto w foyer skrzydła wschodniego znajduje się recepcja.

Budowa obiektu kosztowała 21 milionów 400 tysięcy złotych. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 15 milionów 105 tysięcy złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja była realizowana przez 6 lat. W latach 2014 – 2017 wykonane zostały badania archeologiczne, a następnie dokumentacja projektowa, natomiast sama budowa obiektu trwała od końca 2018 roku do września roku 2020.

Budowa ul. Stanisława Wolskiego w Lubawie – etap I

Zakres robót obejmował budowę jezdni na odcinku 260 metrów bieżących, zjazdów, chodników z oświetleniem i kanalizacją deszczową. Z uwagi na przebudowę kolizji przez spółkę energetyczną zadanie nie mogło zostać zakończone w 2020 roku, jak pierwotnie zakładaliśmy. W tym roku przebudowane zostanie skrzyżowanie tej ulicy z ul. Wł. Asta. Skrzyżowanie będzie wyniesione, co wpłynie na ograniczenie prędkości pojazdów i poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Wartość inwestycji to 1 milion 100 tysięcy złotych. Kwota niespełna 700 tysięcy złotych pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych” zaplanowana została przebudowa i remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Pierwotnie wartość zadania oszacowana została na 4 miliony złotych. Pomimo uzyskanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nie byliśmy w stanie go zrealizować. Po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim zdecydowaliśmy o ograniczeniu projektu i zmniejszeniu wydatków. Obecnie czekamy na weryfikację naszego wniosku. Jeśli wypadnie pozytywnie, to wysokość dofinansowania wyniesie około 1 miliona 700 tysięcy złotych przy całkowitej wartości zadania szacowanej na 2,5 miliona złotych. Realizacja przebudowy obiektu ma zostać zakończona w 2022 roku.

(um promocja)

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top