Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Przetarg pn.”Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – poprawa ochrony przeciwpowodziowej”

Przetarg pn.”Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – poprawa ochrony przeciwpowodziowej”

Przetarg pn.”Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – poprawa ochrony przeciwpowodziowej”
BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
ogłasza przetarg nieograniczony
pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – poprawa ochrony przeciwpowodziowej”

 

– Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31.07.2014 r.
– Oferty należy składać w siedzibie Urzędu w terminie do dnia 04.10.2013 r. do godz. 9:00.
– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można odebrać w Urzędzie Miasta przy ul. Rzepnikowskiego 9a, pok. nr 9 lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta http://lubawa.bip-wm.pl.

Burmistrz Miasta Lubawa

/-/ Maciej Radtke

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top